Nieuws : Werken aan nieuwe Theunisbrug officieel van start

Werken aan nieuwe Theunisbrug officieel van start

Deze ochtend gaf Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts het officiële startschot voor de werken aan de nieuwe Burgemeester Gabriel Theunisbrug, kortweg de Theunisbrug. De brug tussen Deurne en Merksem is een belangrijke schakel in de verdere opwaardering van het Albertkanaal en het vergroten van de verkeersleefbaarheid in en rond Antwerpen. Vandaag zijn de voorbereidende werken al bezig, in april starten de hoofdwerken. Door een slimme fasering blijft verkeer altijd mogelijk.  De werken zullen in het voorjaar van 2021 afgerond zijn.

Werken aan nieuwe Theunisbrug officieel van start

Containervervoer over de Vlaamse waterwegen zit in de lift. 2018 brak in dat opzicht zelfs alle records met een algemene groei van 1,7% tegenover 2017. Een groot aandeel daarvan komt toe aan het Albertkanaal. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over dit kanaal. Omgerekend is dat twee miljoen vrachtwagens per jaar of elke dag 8000 vrachtwagens minder op onze wegen. Vooral in een mobiliteitscontext als die van Antwerpen kan dat het wegennet ontlasten en voor meer verkeersleefbaarheid zorgen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Transport over water is een aantrekkelijk alternatief voor het goederentransport over de snel- en autowegen in Vlaanderen. Op het water ligt nog heel wat ruimte, maar het potentieel wordt vandaag nog niet volledig benut.

Meer capaciteit

Om dat mogelijk te maken zet De Vlaamse Waterweg nv volop in op de opwaardering van het Albertkanaal. Vandaag is de doorvaarthoogte van de huidige bruggen nog te beperkt. Alle bruggen worden daarom stelselmatig verhoogd tot 9,10 meter. Ook de breedte onder de bruggen wordt vergroot. Weyts: “Op die manier vergroten we de capaciteit van het Albertkanaal en krijgt de binnenscheepvaart meer en betere kansen.” Vorig jaar werd zo ook de Brug van de Azijn, de nieuwe boogbrug over het kanaal in Deurne, verhoogd en verbreed.

Theunisbrug cruciale schakel

“De Theunisbrug is nu de volgende stap”, vervolgt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “De brug tussen Deurne en Merksem is een belangrijke schakel, maar met een breedte van amper 48 meter is het kanaal hier op zijn smalst. Aanpassingen aan de brug zijn dan ook cruciaal in de ontwikkeling van het kanaal. We verhogen de nieuwe Theunisbrug van 6,82 naar 9,10 meter. Onder de brug verbreden we het kanaal tot 90 meter.”

Aandacht voor fietsers

Op de plaats van de Theunisbrug komt geen generieke brug zoals elders over het Albertkanaal. De ingenieurs tekenden een ontwerp volledig op maat van de omgeving. In totaal komen er drie bruggen in de plaats van de huidige twee. De buitenste bruggen krijgen elk twee rijstroken voor autoverkeer, de middelste brug is voor de trams. Aan weerzijden van de brug komen brede, vrijliggende fiets- en voetpaden.

Alle verkeer blijft mogelijk tijdens de werken

“Door een slimme fasering van de werken beperken we de hinder en blijft alle fiets-, auto- en tramverkeer steeds mogelijk, uitgezonderd tijdens twee omzetweekends voor het tramverkeer”, vertelt Danckaerts.

Concreet wordt er eerst langs de bestaande brug aan de oostkant (Kronenburg) een nieuwe trambrug en daarna wegbrug voor verkeer richting Merksem gebouwd. Tijdens die werken rijdt de tram over de bestaande sporen. Het autoverkeer rijdt in elke richting over één rijstrook van de brug aan de westkant (Sportpaleis).

Fietsers rijden er in beide richtingen.

Zodra deze twee bruggen klaar zijn, gaan ze in gebruik en verplaatst het verkeer zich naar de nieuw gebouwde bruggen. Daarna volgt de afbraak van de bestaande brug en maakt ze plaats voor de nieuwe wegbrug voor verkeer richting Deurne.

Timing werken

Sinds begin dit jaar vinden er al voorbereidende werken plaats op de linker- en rechteroever van het kanaal. Van begin maart tot begin mei worden er nieuwe waterleidingen gelegd op het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan en Minister Delbekelaan. De verhogingswerken aan de Theunisbrug starten in principe in april. Per kant is er telkens ongeveer een jaar werk. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken tegen het voorjaar van 2021 afgerond.

Aanleg Duvelsplein

Vanaf april 2020 worden de werken aan de Theunisbrug gecombineerd met de heraanleg van het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan en de Minister Delbekelaan, het toekomstige Duvelsplein. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het kruispunt volledig herinrichten met veilige oversteekplaatsen, brede fietspaden, een nieuw tramperron en een ruim sport- en verblijfsplein. Het nieuwe plein zal gelijktijdig met de Theunisbrug worden afgerond, waardoor de hinder beperkt blijft in de tijd.

Infomarkt voor directe omgeving op 26 februari

De Vlaamse Waterweg nv wil omwonenden uitgebreid informeren over zowel de werken aan de Theunisburg als het Duvelsplein. Deze week nog valt er alvast een infobrochure in de bus. Die geldt ook meteen als uitnodiging voor een infomarkt op dinsdag 26 februari in het Sportpaleis. Hier vindt iedereen steeds de meest actuele informatie. Je kan je er ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

Partners

Het project van de Theunisbrug en het Duvelsplein is een samenwerking van verschillende partners, waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer, water-link i.s.m. Aquafin, De Lijn en stad Antwerpen. Aannemers Artes, Stadsbader en Taveirne zullen de werken samen uitvoeren. Artes staat in voor de burgerlijke bouwkunde, Stadsbader legt de wegen en de rioleringen aan en Taveirne neemt alle infrastructuur voor de tram op zich. Het ontwerp van de Theunisbrug is opgemaakt door Arcadis en Sweco in samenwerking met ZJA Zwarts & Jansma Architecten.

 

Laatste nieuws

Top