Link naar homepage

Watertruck+: bestek levering duwboot gelanceerd

Watertruck+: bestek levering duwboot gelanceerd

Op 20 april publiceerde Watertruck+ een bestek voor het leveren van een duwboot.

Watertruck+: bestek levering duwboot gelanceerd

Watertruck+ is een Europees project met als doel de geleidelijke invoering van een innovatief concept voor goederentransport over kleine waterwegen (CEMT I-IV), waarmee het economische potentieel van een regio tot ontwikkeling kan komen dankzij het gebruik van kleine, zichzelf voortstuwende of niet-gemotoriseerde, gestandaardiseerde duwbakken.

Het concept verzekert een maximaal flexibele werking in combinatie met grote of kleine milieuvriendelijke duwboten die worden gebruikt om de konvooien voort te duwen. Tezelfdertijd staat het concept garant voor een maximale regionale dekking door kleine binnenwateren met het TEN-T-netwerk te verbinden.

Het Watertruck+-project streeft een oplossing na ter aanvulling van de bestaande activiteit op de binnenwateren en als antwoord op de voortdurend kleiner wordende vloot.

Het bestek en de specificaties van de opdracht kan u hier terugvinden: http://www.watertruckplus.eu/nl/nieuws

Uiterlijke tijdstip van ontvangst van kandidaturen is 31 mei 2018 om 11 uur.

Laatste nieuws

Top