Waterpeil Gentse binnenwateren daalt tussen 15 en 25 november

Waterpeil Gentse binnenwateren daalt tussen 15 en 25 november

Naar jaarlijkse gewoonte zal De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde de Gentse binnenwateren grondig inspecteren en schoonmaken. Om ver genoeg onder de waterlijn te kunnen werken, zullen we tussen 15 en 25 november het waterpeil 50 cm doen dalen ter hoogte van volgende locaties: 

Waterpeil Gentse binnenwateren daalt tussen 15 en 25 november

Kaartje waterpeildaling 2019

Dankzij onze stuwen kunnen we dat proces perfect controleren. Concreet verlagen onze medewerkers het peil van de Lieve, de Leie, de Ketelvaart, de Muikschelde en de Boven-Schelde. Hiervoor sluiten ze de stuw, die instaat voor de watertoevoer, af en houden ze de stuw, die instaat voor de waterafvoer, open. Zodra de gewenste waterstand bereikt is, gaan beide stuwen dicht. De daling begint vrijdagvoormiddag 15 november, van 22 tot 25 november stijgt het peil opnieuw. Vanaf 25 november is het waterniveau in de Gentse waterwegen opnieuw op peil.

Als je een huis bewoont of huurt of weleens water capteert
Bezit je een huis waarvan de buitengevels (deels) onder het water staan? Dan kan je eens een blik werpen op het deel dat onder de waterlijn ligt tussen 15 en 25 november. Huur je een pand, maak dit bericht dan zeker over aan de eigenaar. 

Mocht jouw bedrijf water capteren uit één van de genoemde waterlopen, doe dat dan best voor donderdagavond 14 november.

Als je een booteigenaar of watersportclub bent
Hetzelfde voor booteigenaars of watersportclubs met een aanlegsteiger: bij laag waterpeil kan je de romp en de andere onderdelen van jouw boot, die zich normaliter onder de waterlijn bevinden, makkelijker onderhouden. Idem dito voor de aanlegsteiger waar jouw vaartuig aan vastligt. Voer dus zeker tussen 15 en 25 november de nodige controles uit.

Als je zelf vaart of toeristische/pleziervaarten organiseert
Omdat het waterpeil 50 cm zal dalen, geldt er vanaf vrijdagvoormiddag 15 november een diepgangbeperking van 50 cm op de Lieve, de Leie, de Ketelvaart, De Muikschelde en de Boven-Schelde. Die blijft van kracht tot maandagvoormiddag 25 november. 
 

Laatste nieuws

Top