Link naar homepage

Watergebonden terreinen Aalter

Watergebonden terreinen Aalter

De Vlaamse Waterweg nv stelt drie terreinen in het industriegebied Woestijne te Aalter langs het kanaal Gent-Oostende ter beschikking. Dankzij de aanwezigheid van het toekomstig Regionaal Overslagcentrum kan er voluit ingezet worden op transport via het water.

Watergebonden terreinen Aalter

“Als logistieke poort is Aalter (Oost-Vlaanderen) een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven. Het watergebonden bedrijventerrein Woestijne heeft via het kanaal Gent – Oostende (1000-1500 ton of klasse IV schepen) een rechtstreekse verbinding met de havens van Gent (North Sea Port), Zeebrugge en Oostende en hun achterland maar ook met de Seine-Schelde verbinding richting Frankrijk”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Het bedrijventerrein Woestijne is ook goed ontsloten via de weg. De ontsluiting voor vracht- en autoverkeer komende van de E40 en omgekeerd verloopt via de N44, de industriezone Lakeland en de recent aangelegde brug.
“Het bedrijventerrein Woestijne legt de klemtoon op duurzaamheid door in te zetten op transport via de binnenvaart. Daarnaast willen we samen met de bedrijven werk maken van CO2-neutraliteit. Brede groene buffers, een retentiebekken en afzonderlijke fietspaden dragen ook bij aan het duurzame karakter van het terrein”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv.

Het gaat om drie zogenaamd tweedelijnswatergebonden terreinen met oppervlaktes van 7.580 m² (4), 19.957 m² (5) en 12.822 m² (6). “Een tweedelijnswatergebonden terrein is een terrein dat niet direct aan de waterweg gelegen is, waardoor een eigen kade niet tot de mogelijkheden behoort. Het terrein heeft echter door zijn ligging ten opzichte van het toekomstige ROC Aalter de potentie om de waterweg als transportmodus optimaal te kunnen gebruiken. De realisatie van deze laad- en losinfrastructuur wordt voorzien tegen de eerste helft van 2023. De kade zal ca. 120 meter lang zijn en beschikken over een kaaiplateau van ca; 6.000 m², geschikt voor de overslag van bulk, paletten/big bags en containers”, aldus Chris Danckaerts.

“Met de vermarkting van deze terreinen bieden we bedrijven uit de regio de mogelijkheid om te kiezen voor duurzame logistieke oplossingen. We willen zoveel mogelijk bedrijven stimuleren om een modal shift naar het water te realiseren. Het is onze ambitie om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te verhogen naar 20%”, benadrukt minister Peeters.

Voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv Frieda Brepoels: “We hopen dat er binnenkort een aantal mooie investeringsvoorstellen zullen voorliggen van bedrijven die de waterweg willen gebruiken. Met de meest geschikte kandidaat/kandidaten wordt een concessie afgesloten met een engagement om een belangrijk deel van hun goederenvervoer via de waterweg te vervoeren.”

Meer informatie over de bedrijventerreinen:
Het volledige marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten vind je terug op de webpagina van De Vlaamse Waterweg nv: www.vlaamsewaterweg.be/bedrijventerrein-roc-aalter

Voor extra informatie over het dossier kan je terecht bij: annecatherine.dalemans@vlaamsewaterweg.be

De uiterlijke indieningsdatum voor kandidaatstellingen is 20 december 2021.

Laatste nieuws

Top