Link naar homepage

Voorbereidende rooiwerken voor vernieuwing jaagpad Leopoldkanaal in Brugge en Knokke-Heist

Voorbereidende rooiwerken voor vernieuwing jaagpad Leopoldkanaal in Brugge en Knokke-Heist

Van eind januari tot en met eind februari verwijdert De Vlaamse Waterweg nv bomen langs het Leopoldkanaal in Brugge en Knokke-Heist. De wortels zorgen immers voor schade aan het jaagpad. Het jaagpad wordt later dit jaar hersteld en dit najaar planten we nieuwe bomen in de plaats.

Voorbereidende rooiwerken voor vernieuwing jaagpad Leopoldkanaal in Brugge en Knokke-Heist

De aannemer zal de zone tussen de Zelzatebrug en de Sasstraat aanpakken op de rechteroever (zijde van N300). De werken maken deel uit van het COVID-relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Met de werken in Brugge en Knokke-Heist kiezen we ervoor, in overleg met de stad en gemeente, om te investeren in fietsen en wandelen langs het water.

In overleg met de stad Brugge en gemeente Knokke-Heist voeren we deze voorbereidende werken nu al uit. Dat komt omdat in deze periode van het jaar (van november t.e.m. maart) de bomen minder in het blad staan en minder kwetsbaar zijn, en de vogels niet broeden.

Nieuwe, sterkere populieren
We planten in het plantseizoen in het najaar opnieuw populieren aan zodat het kanaalzicht behouden blijft. De soort waarvoor we kiezen, is de Blauwe van Eksaarde omdat deze populier minder takbreukgevoelig is en dat komt de veiligheid ten goede.

Toegankelijkheid tijdens de werken
Tijdens de werken zal het jaagpad onderbroken zijn. In overleg met de stad Brugge en gemeente Knokke-Heist kunnen fietsers en voetgangers rondgaan via de N376, de N300 (Heistlaan) en de Sasstraat, in beide richtingen.

Laatste nieuws

Top