Link naar homepage

Vlaamse Examencommissie Binnenvaart op zoek naar 40 examinatoren

Vlaamse Examencommissie Binnenvaart op zoek naar 40 examinatoren

In januari 2022 zal de nieuwe Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart van kracht gaan. Deze richtlijn bepaalt omvat de competentievereisten die gesteld worden aan de bemanning op een binnenvaartschip en die aangetoond moeten kunnen worden door het afleggen van theorie- en praktijkexamens. De nieuwe richtlijn heeft een grote impact op de organisatie van de examens in de binnenvaart in Vlaanderen. Daarom is De Vlaamse Waterweg nv, voorzitter van de Vlaamse Examencommissie Binnenvaart, op zoek naar 40 examinatoren om het huidige team te versterken.

Vlaamse Examencommissie Binnenvaart op zoek naar 40 examinatoren

Een gekwalificeerde bemanning is erg belangrijk om een veilige binnenvaart te garanderen. Dankzij de technische en innovatieve ontwikkelingen in de scheepvaart worden er steeds hogere eisen gesteld aan de bemanning. Om een bepaalde kwalificatie te behalen moet een kandidaat vaartijd kunnen voorleggen, scholing volgen of slagen voor een examen.

Nieuwe richtlijn beroepskwalificaties en de impact op de examens

De binnenvaart heeft een internationaal karakter en stopt niet aan de grenzen van een bepaald land of regio. Bijgevolg is het ook belangrijk dat de regelgeving die van toepassing is internationaal geldt. Door de invoering van de Europese richtlijn zullen de bekwaamheidsbewijzen van kracht zijn in de hele Europese Unie en wordt de arbeidsmobiliteit bevorderd. Dit moet het binnenvaartberoep aantrekkelijker en nog veiliger maken.

Aangezien de nieuwe Europese richtlijn verplichtingen oplegt betreffende praktijkexamens moet de Vlaamse Examencommissie Binnenvaart versterkt worden met extra leden. Niet enkel het aantal examinatoren moet omhoog, ook zal de Examencommissie de vernieuwde competenties moeten volgen die in de Europese richtlijn en ES-QIN standaard werden opgenomen.

Erva(a)ring gezocht

Daarom gaat De Vlaamse Waterweg nv, voorzitter van de Examencommissie, nu op zoek naar 40 examinatoren, met expertise als schipper, matroos, in radar, ADN, LNG of passagiersvaart. Wie zich 8 à 10 dagen per jaar beschikbaar kan stellen, kan zijn kandidatuur indienen voor 7 juni 2021. Kortom, iedereen met de juiste vaardigheden, kennis en motivatie en die wil meebouwen aan de professionalisering van de Vlaamse binnenvaart is welkom!

Geïnteresseerd? De vacature en mogelijkheid om u kandidaat te stellen vindt u op www.visuris.be/examencommissie.

Laatste nieuws

Top