Link naar homepage

Vernieuwing Oostvaartdijk in Humbeek van start

Vernieuwing Oostvaartdijk in Humbeek van start

De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Grimbergen hebben de werken opgestart voor de vernieuwing van de Oostvaartdijk tussen de Bergstraat en de Kanaalstraat in Humbeek. Die volgen op de eerdere vernieuwing van de kanaaloever op deze plaats.

Vernieuwing Oostvaartdijk in Humbeek van start

De gemeente Grimbergen heeft, na de gemeente Willebroek, het grootste deel van de oevers van het zeekanaal Brussel-Schelde op haar grondgebied.  De voorbije jaren werden deze oevers systematisch vernieuwd.  Zo ook de oever langs de Oostvaartdijk, tussen de Kanaalstraat en Bergstraat in de Grimbergse deelgemeente Humbeek.  De versleten oeververdediging werd daar in de periode 2009-2010 vervangen door een nieuwe oevermuur.  

De firma Aertssen is nu in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv gestart met de vernieuwing van de Oostvaartdijk zelf, die na de vernieuwing van de riolering als woonerf wordt aangelegd.  Behalve in een rijbaan in asfalt en voldoende parkeerstroken, voorziet het ontwerp ook een breed voetpad en groenstroken.  Ter hoogte van de Steenstraat komt bovendien ten behoeve van de buurt een ontmoetingsplaats met speelruimte aan het water.
De projectzone is ingedeeld in twee delen: een eerste deel, gelegen tussen de Kanaalstraat en Steenstraat en een tweede deel tussen de Steenstraat en de Bergstraat. In het eerste deel wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd waarbij het verkeer rijdt van de Steenstraat naar de Kanaalstraat om zo het zwaar verkeer te beperken tot enkel plaatselijk verkeer. In het tweede deel blijft dubbelrichtingsverkeer behouden.  Om de verkeersnelheid te remmen wordt verder over het volledige projectgebied gewerkt met as-verschuivingen van de rijweg.

De werken kosten in totaal 1,98 miljoen euro, waarvan 70% betaald wordt door de gemeente en de resterende 30% door De Vlaamse Waterweg nv.  Het einde van de werken is voorzien in december dit jaar.

Laatste nieuws

Top