Nieuws : Vernieuwing EMU Scheldebrug voor vlottere bediening

Vernieuwing EMU Scheldebrug voor vlottere bediening

Vanaf 26 november zal de Afdeling Elektromechanica en Telematica van het Agentschap Wegen en Verkeer in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv werken uitvoeren voor de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting van de Scheldebrug Bornem-Temse. De hinder voor het wegverkeer blijft beperkt.

Vernieuwing EMU Scheldebrug voor vlottere bediening

De huidige elektromechanische uitrusting (EMU) van de Scheldebrug Bornem-Temse is gedateerd. Verouderde apparatuur geeft risico op defecten. Een betrouwbare werking van de brug en de signalisatie op de brug is heel belangrijk. Des te meer omdat de brug deel uitmaakt van de druk gebruikte gewestweg N16. Het is dan ook aangewezen de volledige elektromechanische uitrusting te vernieuwen volgens de huidige voorschriften. De Vlaamse Waterweg nv doet daarvoor beroep op de expertise van de Afdeling Elektromechanica en Telematica van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

Impact op het verkeer
De werken starten op maandag 26 november. Als alles volgens planning verloopt kan de vernieuwde elektromechanische uitrusting op 20 april in gebruik genomen worden. We doen er alles aan om de hinder voor weg- en scheepvaartverkeer zo klein mogelijk te houden. Zo blijft de hinder voor het wegverkeer beperkt tot twee weekends van volledige onderbreking en enkele korte perioden waarbij één rijstrook moet worden ingenomen.

Twee weekends (7-9 december en 5-7 april) zal de brug volledig worden afgesloten van vrijdagavond 20.00 u tot maandagochtend 8.00 u. Wegverkeer zal dan voor de duur van de onderbreking in twee richtingen over de Scheldebrug Temse-Bornem worden geleid. Wanneer de aannemer de verouderde uitrusting uit de machinekamer haalt en de vernieuwde uitrusting terugplaatst, zal het wegverkeer voor een korte periode van een aantal dagen over één rijstrook moeten passeren.

Ook de scheepvaart houdt best rekening met enkele perioden van stremming. De aannemer voert namelijk een deel van de werken uit vanop een ponton op de Schelde. De sector werd hierover geïnformeerd via een scheepvaartbericht.

Vervolgwerken
Na het vernieuwen van de elektromechanische uitrusting, staat structureel onderhoud van de vaste brugdelen gepland. Meer informatie over deze werken kan u terugvinden op https://www.vlaamsewaterweg.be/scheldebrug-bornem-temse.

Laatste nieuws

Top