Vernieuwde Centrumbrug Izegem feestelijk geopend

Vernieuwde Centrumbrug Izegem feestelijk geopend

Na ruim een jaar werken is de Centrumbrug in Izegem feestelijk geopend. De brug is grondig gerenoveerd en kreeg ook een groenere inrichting. De actieve weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers, krijgen een veel veiligere plaats. De brug is voortaan ook een ontmoetings- en keuvelplek met zicht over het kanaal. De werken werden uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv in samenwerking met het stadsbestuur van Izegem, het Agentschap Omgeving en de provincie West-Vlaanderen. 

Vernieuwde Centrumbrug Izegem feestelijk geopend

De Centrumbrug verbindt de kern van Izegem met haar deelgemeenten en overspant achtereenvolgens het kanaal Roeselare-Leie en de spoorweg. De tweedelige brug is bijna 500 meter lang en vormt zeker voor de actieve weggebruiker een levensader in de stad. De brug is de weg naar handelszaken, scholen, vrijetijdsinfrastructuur en verenigingen. “Het blijven garanderen van deze verbinding was het belangrijkste opzet van de vernieuwingswerken”, beklemtoont operationeel directeur Krista Maes van De Vlaamse Waterweg nv. “De renovatiewerken zorgen dat de brug opnieuw enkele jaren zijn functie kan vervullen. Het belang van de brug bleek alvast duidelijk tijdens de periode van onbeschikbaarheid. De werken wekten bij veel omwonenden een gevoel van ongemak en hinder op.”

Tijdens de werken zijn de voegen van de brug en het wegdek vernieuwd om waterinsijpeling en aantasting van de kern van de brug tegen te gaan. De brug kan nu opnieuw wat jaren standhouden. De werken waren noodzakelijk om de brug in dienst te houden. De vernieuwing tegen 2030 werd opgenomen in het DBFM-programma voor het vernieuwen van verschillende vaste bruggen in Vlaanderen. Deze brug wordt vernieuwd omdat de levensduur beperkt is en ze te laag is voor de jongste generatie schepen en de toenemende trafiek op het kanaal Roeselare-Leie.

“Samen met de herindeling van de brug is ook de verkeersveiligheid aanzienlijk verhoogd”, weet burgemeester Bert Maertens van Izegem. “De voorbije tien jaar gebeurden op en rond de brug 50 ongevallen. Door het scheiden van de verkeersstromen, willen we conflictsituaties vermijden en maken we het veiliger voor de voetganger, fietser en automobilist. Het autoverkeer is nu gebundeld op de ene helft van de brug. De andere helft is er voor de actieve weggebruikers. Fietsers beschikken er over een dubbelrichtingsfietspad en voetgangers hebben mogelijkheid om onderweg op een bankje en tussen het groen te verpozen.”

De nieuwe indeling van de brug leidde ook tot aanpassingen voor de verkeerscirculatie in de omgeving. Zo werd de Korenmarkt verkeersluwer en kregen de fietsers een eigen fietsaftakking die aansluit op de Prins Albertlaan. Zo ontstaat ook een veilige aansluiting op de fietssnelweg F36 langs het kanaal.

“Net als de verkeersveiligheid is ook de leefbaarheid toegenomen”, weet schepen voor Mobiliteit, Openbare werken en Groen Caroline Maertens. “We hebben het groen zelfs kunnen doortrekken tot op de brug. Dat deden we met hedendaagse plantvakken voor bomen en bloemen. Naast de brug is grondig onthard, om zo meer water in de bodem te laten sijpelen. Aan de Noordkaai is een groene vlakte ontstaan die heel veel mogelijkheden schept voor openluchtactiviteiten van bijvoorbeeld jeugdverenigingen. Aan de andere zijde van de brughelling is de Dam opgewaardeerd en is er een mooie verbinding met Wandel op de Mandel. Hierdoor kan je te voet of met de fiets vanuit Ingelmunster en Emelgem het stadscentrum bereiken zonder auto’s te moeten kruisen. Izegem mocht voor het vergroenen en ontharden rekenen op een aanzienlijke ondersteuning vanuit het Agentschap Omgeving.”

“De Centrumbrug is een belangrijke schakel in het bovenlokale fietsroutenetwerk”, duidt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe van de Provincie West-Vlaanderen. “Door de vernieuwing is de hele omgeving comfortabeler voor de fietsers. De fietser wordt hier voortaan aanzien als een belangrijke verkeersdeelnemer met eigen aftakkingen op de brug. Tegelijk werd ook het comfort van de actieve weggebruiker verhoogd. Ik denk daarbij aan de verbeterde fietshellingen en het aangename wandelpad over de brug. Dit is echt een voorbeeld van hoe duurzaam vervoer wordt gestimuleerd.”

De totale kostprijs van de werken bedraagt 3.217.754 euro. De Vlaamse Waterweg nv droeg 2.530.052 euro bij, Stad Izegem 532.757 euro en de Provincie West-Vlaanderen 187.484 euro.

Laatste nieuws

Top