Link naar homepage

Verhuis nieuwe brug Herentals-Lierseweg

Verhuis nieuwe brug Herentals-Lierseweg

De werken voor de bouw van een nieuwe brug over het Albertkanaal in Herentals aan de Lierseweg komen in een laatste fase. Afgelopen weekend werd de nieuwe stalen boogbrug op haar definitieve locatie geplaatst.

Verhuis nieuwe brug Herentals-Lierseweg

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

Om de binnenvaart als vervoersmodus nog aantrekkelijker te maken investeert De Vlaamse Waterweg nv in de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een doorvaarhoogte van 9,10 m. De  hogere doorvaarthoogte op het kanaal verhoogt het rendement van de binnenvaart en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart doordat schepen met vier in plaats van drie lagen containers kunnen varen. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot.

“Vlaanderen investeert 14 miljoen euro in deze nieuwe en hogere brug”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We pakken stap voor stap alle bruggen aan en zo verhogen we de capaciteit van het Albertkanaal met +25%. Binnenschepen zullen fors meer containers kunnen meenemen. Zo kunnen we nog meer vrachtvervoer van de weg halen en op de waterweg zetten. Het Albertkanaal wordt meer dan ooit de belangrijkste waterweg van Vlaanderen”.

“Door ons waterwegennet toekomstgericht uit te bouwen zullen we nog meer ondernemingen kunnen overtuigen om de binnenvaart in te schakelen in hun logistieke keten Inmiddels zijn 35 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 22 andere bruggen in uitvoeringsfase,” zegt  ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv.

Werken brug Herentals Lierseweg gaan laatste fase in

De nieuwe hogere stalen boogbrug lag al een tijdje naast de oude brug zodat ze als tijdelijk omleidingsweg kon gebruikt worden. Hierdoor bleef de hinder tijdens de werken beperkt. Afgelopen weekend werd deze nieuwe brug van de tijdelijke situatie verplaatst naar haar definitieve locatie op nagenoeg dezelfde plaats als de huidige brug. Om hiervoor plaatst te maken moest de bestaande brug eerst afgebroken worden.

De verhuis van de nieuwe brug vindt plaats op zaterdagnacht 10 augustus en zondag 11 augustus. Dit gebeurde met behulp van camags die onder de brug werden geplaatst. Op die manier kon de brug naar haar definitieve plaats gereden worden.   

Na het verplaatsen van de brug worden de kruispunten aan beide kanten van de brug opnieuw aangelegd. Van vrijdagavond 23 augustus tot maandagochtend 26 augustus werkt de aannemer aan het kruispunt van de De Beukelaer-Pareinlaan. Plaatselijk autoverkeer volgt een omleiding via de Koeterstraat en de Ekelstraat. Fietsers volgen de ventweg naast de Lierseweg.

Van maandag 26 augustus tot zondag 1 september is het kruispunt van Rietbroek aan de beurt. Fietsers kunnen passeren, plaatselijk autoverkeer volgt een omleiding via Wolfstee. Na de werkzaamheden plaatst de stad een tractorsluis in Rietbroek, om zo het sluipverkeer in de straat te ontmoedigen

De nieuwe brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 16,10 m op het smalste punt.

Je vindt actuele informatie en de omleidingsplannen op onze website: https://www.vlaamsewaterweg.be/brug-herentals-lierseweg

Laatste nieuws

Top