X

Help onze website te verbeteren door te antwoorden op 2 korte vragen.

Velden met een * zijn verplicht
Link naar homepage

Verhoging tuikabelbrug Godsheide gaat van start

Verhoging tuikabelbrug Godsheide gaat van start

Deze maand start De Vlaamse Waterweg nv met de verhoging van de tuikabelbrug over het Albertkanaal in Godsheide. De bestaande brug wordt opgevijzeld tot 9,10 meter. Hiervoor wordt ze afgesloten voor alle verkeer vanaf 15 september 2021. Als alles volgens planning verloopt, kan iedereen vanaf april 2022 gebruikmaken van de hogere brug. 

Verhoging tuikabelbrug Godsheide gaat van start

Om het Albertkanaal verder uit te bouwen als belangrijke transportader verhoogt De Vlaamse Waterweg nv de 62 bruggen tot 9,10 meter. Zo kunnen binnenschepen met vier lagen containers vlot en veilig varen op het Albertkanaal en worden er nog meer vrachtwagens van de weg gehouden. Nu wordt jaarlijks al 40 miljoen ton goederen over het water getransporteerd. Dat komt overeen met 2 miljoen vrachtwagens. Ook de tuikabelbrug in Godsheide (Hasselt) is te laag om een veilige doorgang te bieden aan de scheepvaart van de toekomst.    

Meerwaarde voor scheepvaart en bruggebruikers

“Een hogere Tuikabelbrug zorgt ervoor dat schepen met vier lagen containers hier zonder problemen onderdoor kunnen varen. De brug krijgt ook een ware facelift voor de weggebruikers”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Naast de verkeersfunctie krijgt het brugdek bovendien een recreatieve en ecologische functie, de recreatiezone aan de westkant en de ecologische zone aan de oostkant. Er komt een apart veiliger en comfortabeler fiets- en voetpad, dat langs de recreatieve, groene zone ligt zodat fietsers en voetgangers hier gemakkelijk kunnen stoppen om er gebruik van te maken en een mooi uitzicht te hebben over het Heidepark en het Albertkanaal.”

“De bestaande tuikabelbrug met een overspanning van ca. 320 m heeft momenteel een doorvaarthoogte van 6,79 meter maar de doorvaartbreedte onder de brug is voldoende”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Daarom werd ervoor gekozen om hier geen nieuwe brug te bouwen maar de bovenbouw van de bestaande tuikabelbrug op te vijzelen zodat een doorvaarhoogte van 9,10 m ontstaat. De overspanning blijft gehandhaafd omdat het kanaal ter plaatse van de brug niet verbreed wordt.”

Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg is verheugd: “De verhoging van de brug in Godsheide betekent weer een nieuwe stap naar ons einddoel om in 2023 alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd te hebben.”

De bovenbouw van de brug wordt heringericht, het profiel van de Berenbroekstraat over de brug krijgt een volledig nieuwe indeling met een 2x1 rijstrook voor gemotoriseerd verkeer en een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de rijweg. Om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te beperken worden 3 wegversmallingen voorzien.

Veilige fiets- en voetgangersinfrastructuur

Onder de brug loopt de fietssnelweg F72 (Hasselt-Riemst), over de brug loopt de F701 (Hasselt-Genk). Door de geplande werken wijzigt de fiets- en voetgangersinfrastructuur. De rijweg en het fietspad worden over de volledige lengte van de brug en haar aanloophellingen van elkaar gescheiden door schanskorven en een groenstrook.

Tussen de Mizerikstraat en de brug wordt een fietsoversteek in de zuidelijke aanloophelling voorzien, gekoppeld aan en beveiligd door een versmalling van de rijbaan. Voor de fietsers komende uit de tunnel naar Godsheide wordt een tweede oversteek over de Berenbroekstraat voorzien, dichtbij de aansluiting Berenbroekstraat/Mizerikstraat. Op de rechteroever zal de fietssnelweg aansluiten op de Berenbroekstraat als onderdeel van de fietssnelweg.

Er wordt een fietsverbinding aangelegd om de fietssnelweg over de brug rechtstreeks te verbinden met het jaagpad dat dienstdoet als bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Voor de verknoping moet het verbindingsfietspad de Turfstekersstraat kruisen, de Turfstekersstraat wordt onthard zodat er een comfortabelere fietsaansluiting kan worden gemaakt.

Brug afgesloten tijdens de werken

De brug wordt vanaf 15 september 2021 afgesloten voor alle verkeer. Vanaf dan starten de voorbereidingen voor het opvijzelen van de brug die eind november 2021 zal plaatsvinden. Daarna worden de brugopritten in de loop van het najaar opgebroken en heraangelegd in januari/februari 2022. Tegen april 2022 voorziet de aannemer het einde van de werken en kan het verkeer opnieuw over de brug.

Er wordt een omleiding voor het doorgaand verkeer voorzien vanaf de N702 en de N75. Het lokaal verkeer rijdt via de sluisbruggen van Hasselt en Diepenbeek. De jaagpaden blijven tijdens de werken toegankelijk.

De werken worden uitgevoerd door Mols Contractors nv voor een totaal bedrag van 5,3 miljoen euro.

www.vlaamsewaterweg.be/brug-godsheide

Laatste nieuws

Top