Link naar homepage

Vanaf 2 januari zet het Albertkanaal zijn (sluis)deuren open op zondag

Vanaf 2 januari zet het Albertkanaal zijn (sluis)deuren open op zondag

Vlaanderen wil de binnenvaart prominent naar voor schuiven als een volwaardige en aantrekkelijke vervoersmodus om nog meer ondernemers te overtuigen om voor de waterweg te kiezen. Het invoeren van een 24/7 bediening van de sluizen op het Albertkanaal mag historisch genoemd worden en zal het Albertkanaal en de binnenvaart nog aantrekkelijker maken als alternatief voor de overvolle wegen. 

Vanaf 2 januari zet het Albertkanaal zijn (sluis)deuren open op zondag

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen. 

De zes sluizencomplexen van het Albertkanaal (Wijnegem, Olen, Ham, Hasselt, Diepenbeek en Genk) worden tot op heden bediend van zondagavond 22 uur tot zaterdagavond 22 uur. Op zon- en feestdagen is er geen structurele bediening. Wanneer de economische noodzaak werd aangetoond, werden op aanvraag één of meer sluizen op zon- en feestdagen bediend mits kostencompensatie.  

De sterke groei van de containerbinnenvaart en de 24/7 economie langs het Albertkanaal maakten dat het aantal aanvragen voor sluisbediening op zon- en feestdagen de voorbije jaren sterk is toegenomen. 
Op basis van een analyse en stakeholderbevraging besliste de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv om vanaf 2 januari 2020 de sluizen van het Albertkanaal 24/7 te bedienen zonder hiervoor extra kosten aan te rekenen. Meteen werd ook de beslissing genomen om niet langer kosten aan te rekenen voor de zondagbediening van sluizen elders op het Vlaamse waterwegennet.

“Onze ambitie is om een betrouwbaar, efficiënt en slim waterwegennet te realiseren, waarbij vlot verkeer over waterwegen gegarandeerd wordt en flexibel ingespeeld kan worden op de noden de economie en andere stakeholders”, benadrukt Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “We streven naar zoveel mogelijk flexibiliteit, een gegarandeerde dienstverlening en een zondagsverlening zoals we nu gaan bewerkstelligen. De binnenvaartsector ondersteunen we maximaal in professionalisering en een versterkte concurrentiepositie ten aanzien van het vrachtvervoer over de weg.”

De Vlaamse Waterweg nv waakt erover dat waterwegen beantwoorden aan de actuele en verwachte scheepvaartcapaciteit en de economische vraag. Voorzitter Frieda Brepoels en gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv onderstrepen het belang van de historische beslissing die ook door de verschillende stakeholders wordt gedragen. “Onze waterwegen moeten veilig en innovatief zijn en beantwoorden aan de vragen en vereisten van de klanten. Het Albertkanaal kreeg in de loop der jaren al een grote facelift om de groeiende trafieken op te vangen. Met de 24/7 bediening van de sluizen van het Albertkanaal bieden we ondernemingen nog meer mogelijkheden en flexibiliteit om de binnenvaart in te zetten als alternatief voor de weg.” Op die manier draagt de binnenvaart bij aan de oplossing voor de verkeerscongestie in Vlaanderen en anticipeert De Vlaamse Waterweg op de nakende grootschalige wegenwerken in de Antwerpse regio.

“De uitbreiding van de bedieningstijden op het Albertkanaal zal de binnenvaart nog aantrekkelijker maken als groen, veilig en competitief alternatief voor het wegtransport”, beklemtoont minister Peeters. “Het kanaal zal hierdoor meer dan ooit zijn economische functie als belangrijkste transportas van Vlaanderen kunnen vervullen, wat uitermate belangrijk is voor de ontlasting van de Antwerpse wegen.”

 

Laatste nieuws

Top