Link naar homepage

Update: Zuidkaai in Izegem wordt deels afgesloten voor het verkeer

Update: Zuidkaai in Izegem wordt deels afgesloten voor het verkeer

Op woensdag 17 juni hebben we aan de kaaimuur aan de Zuidkaai op het kanaal Roeselare-Leie in Izegem ernstige gebreken vastgesteld die op korte termijn verslechterd zijn. Uit verdere inspecties blijkt dat de kaaimuur in een grotere zone instabiel is. Bij onderwaterinspecties stellen we ook vast dat er grote defecten opgetreden zijn die bij eerdere inspecties nog niet aanwezig waren. Mogelijks zijn er nog gebreken aanwezig die nog niet zichtbaar zijn: dit analyseren we de komende dagen met spoed.

Update: Zuidkaai in Izegem wordt deels afgesloten voor het verkeer

UPDATE 25 juni 2020 – Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni brengen we buispalen aan langs de Zuidkaai om het voor schepen weer mogelijk te maken om aan te meren. Zo kan er opnieuw geladen en gelost worden. Hiervoor sluiten we het stuk tussen de Vaartstraat en de Vredestraat volledig af. Vervolgens kan het verkeer terug door met nog steeds plaatselijke wegversmallingen.


Doordat de instabiliteit van de kaaimuur recent en snel toegenomen is, zijn we genoodzaakt om op korte termijn stappen te ondernemen om de veiligheid te garanderen. Na overleg met de stad en de nabijgelegen bedrijven nemen we een aantal dringende maatregelen. Intussen bereiden we noodzakelijke herstellingswerken voor.

Aangepaste parkeeropties en routes
Om de veiligheid te verzekeren zowel voor de scheepvaart als voor het wegverkeer, sluiten we momenteel de zone aan de kaaimuur af. Ook de parkeerplaatsen tussen de Vaartstraat en het begin van het jaagpad richting Roeselare (t.h.v. bedrijf Vandemoortele) zullen een tijd niet toegankelijk zijn.

De Zuidkaai blijft open voor het verkeer. Hou er echter rekening mee dat de weg plaatselijk versmald wordt ter hoogte van bedrijf Vanden Avenne om de kaaimuur zo min mogelijk te belasten. Zwaarder transport kan daardoor de Zuidkaai niet indraaien vanaf de Vaartstraat, en zal omgeleid worden via de Mandelstraat en de Vredestraat.

Oplossing voor scheepvaart
De bereikbaarheid van de losinstallaties aan de Zuidkaai wordt volgende week terug verzekerd door het voorzien van nieuwe buispalen die in het kanaal worden geplaatst, naast en op korte afstand van de kade. Zo kunnen schepen deze instabiele kaaimuur vermijden en toch aanmeren.

Nieuw fietspad Zuidkaai
In overleg met de stad bereiden we momenteel de inrichting van een fietspad op de Zuidkaai voor. De opstart van deze werken was gepland in de zomerperiode. Mogelijks zullen we deze werken moeten uitstellen: we informeren je hierover van zodra we meer informatie hebben over de noodzakelijke herstellingswerken die we moeten uitvoeren aan de kaaimuur. De huidige fietsroute langs de Prins-Albertlaan blijft voorlopig ongewijzigd.

Laatste nieuws

Top