Nieuws : UPDATE: Blauwalgen in Vlaamse waterwegen

UPDATE: Blauwalgen in Vlaamse waterwegen

In een aantal waterwegen van De Vlaamse Waterweg nv werd de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld. Op deze waterwegen werd een captatie- en recreatieverbod ingesteld.  Hieronder vind je een overzicht van de locaties.

UPDATE: Blauwalgen in Vlaamse waterwegen

  • Zeekanaal Brussel-Schelde : insteekdok Grimbergen – Vilvoorde
  • Zuid-Willemsvaart
  • Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
  • Kanaal Dessel-Kwaadmechelen: vanaf het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (km-punt 3.125 = brug Zuiderring N71 Mol)
  • Kanaal naar Beverlo
  • Kanaal Bocholt-Herentals
  • Kanaal Roeselare-Leie
  • Kanaal Ieper - IJzer: tussen sluis 'Boezine-Sas' en stad Ieper
  • Oude Dender

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen – of cyanobacteriën – zijn bacteriën die leven in zoet water en die eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen kan gevolgen hebben aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. Daarnaast kan de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk zijn voor omwonenden. De aanwezigheid van potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater werd bevestigd door de laboresultaten. 

Meer informatie over blauwalgen kan je ook terugvinden in de FAQ.

Opvolging

Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. Ook als er visueel niets waarneembaar is op het wateroppervlak, kunnen de bacteriën zich nog in het water bevinden. De Vlaamse waterweg volgt de situatie op de voet en neemt regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek.

Laatste nieuws

Top