Tuikabelbrug Godsheide wordt 2,56 meter opgevijzeld

Tuikabelbrug Godsheide wordt 2,56 meter opgevijzeld

Vandaag en morgen wordt de 3.200 ton zware metalen tuikabelbrug over het Albertkanaal in Godsheide 2,56 meter opgevijzeld om de doorvaarthoogte op te trekken tot 9,10 meter”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Een hogere Tuikabelbrug zorgt ervoor dat schepen met vier lagen containers hier zonder problemen onderdoor kunnen varen. De brug krijgt tegelijk ook een ware facelift voor alle gebruikers. Vlaanderen investeert 5,3 miljoen euro in deze brugverhoging.”

Tuikabelbrug Godsheide wordt 2,56 meter opgevijzeld

Om het Albertkanaal verder uit te bouwen als belangrijke transportader verhoogt De Vlaamse Waterweg nv de 62 bruggen tot 9,10 meter. Zo kunnen binnenschepen met vier lagen containers vlot en veilig varen op het Albertkanaal en worden er nog meer vrachtwagens van de weg gehouden. Nu wordt jaarlijks al 40 miljoen ton goederen over het water getransporteerd. Dat komt overeen met 2 miljoen vrachtwagens. Ook de tuikabelbrug in Godsheide (Hasselt) is te laag om een veilige doorgang te bieden aan de scheepvaart van de toekomst.

De bestaande tuikabelbrug met een lengte van ca. 320 meter (en een overspanning van ca. 210 m tussen de twee pylonen) heeft momenteel een doorvaarthoogte van 6,79 meter maar de doorvaartbreedte onder de brug is voldoende”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Mede omdat de huidige brug nog in goede staat is, werd  ervoor gekozen om hier geen nieuwe brug te bouwen maar de bovenbouw van de bestaande tuikabelbrug op te vijzelen zodat een doorvaarhoogte van 9,10 m ontstaat. De overspanning blijft gehandhaafd omdat de bestaande pijlers behouden blijven en dus het kanaal ter plaatse van de brug niet verbreed wordt.”

Het opvijzelen van een brug van 3.200 ton is een technisch hoogstandje. Ter hoogte van de pijlers en landhoofden van de brug werden de voorbije dagen groepen vijzels geplaatst. Vooral de vijzelgroepen ter hoogte van de vier pijlers moeten het zwaarste werk leveren. De vier vijzelpunten moeten elk ruim 1.100 ton dragen”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Op de brug is ter hoogte van de landhoofden 1.560 ton extra ballast geplaatst verdeeld over de vier hoeken. Deze ballast moet ervoor zorgen dat de brug niet bezwijkt als de ondergrondse pendels  worden doorgeknipt. Deze pendels zorgen er namelijk voor dat de brug stabiel blijft. Normaal trekken de tuien bij dit type brug de brug omhoog aan de uiteinden van de brug, de ballast moet nu tijdens de operatie de brug naar beneden op de landhoofden drukken.” 

De brug wordt in totaal 2,56 meter omhoog gekrikt. Vandaag krikken de vijzels de brug al de eerste 1,28 meter omhoog. Dan worden tijdelijke steunbalken aangebracht waarop de brug zal rusten tot woensdag de resterende 1,28 meter wordt opgevijzeld. Als de brug op hoogte is worden de definitieve oplegtoestellen en studs of ondersteuningen (metalen buis volgestort met beton en oplegtoestel) geplaatst. Daarna kan de brug neergelaten worden. 

Als de brug op hoogte is worden de wegaansluitingen verder afwerkt. Tegen eind juni 2022 voorziet de aannemer het einde van de werken en kan het verkeer opnieuw over de brug.  De werken worden uitgevoerd door Mols Contractors nv voor een totaal bedrag van 5,3 miljoen euro. Het opvijzelen van de brug gebeurt in samenwerking met de firma De Boer Civiele Technieken bv. Het project wordt mee gefinancierd door de Europese Unie in het kader van de Connecting Europe Facility.

Meerwaarde voor scheepvaart en bruggebruikers

Het project van de verhoging van de brug biedt niet enkel voordelen voor de scheepvaart op het Albertkanaal. De brug zelf krijgt ook een volledige facelift.  “De bovenbouw van de brug wordt heringericht, het profiel van de Berenbroekstraat over de brug krijgt een volledig nieuwe indeling met een 2x1 rijstrook voor gemotoriseerd verkeer en een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de rijweg. Om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te beperken worden drie wegversmallingen voorzien”, vertelt minister Peeters. “Naast de verkeersfunctie krijgt het brugdek bovendien een recreatieve en ecologische functie, met een recreatiezone aan de westkant en een ecologische zone aan de oostkant. Dankzij een gescheiden, veiliger en comfortabeler fiets- en voetpad, dat langs de recreatieve, groene zone ligt kunnen fietsers en voetgangers ook even stoppen om te genieten van een mooi uitzicht over het Heidepark en het Albertkanaal.

Onder de brug loopt de fietssnelweg F72 (Hasselt-Riemst), over de brug loopt de F701 (Hasselt-Genk). Door deze werken wijzigt de fiets- en voetgangersinfrastructuur. De rijweg en het fietspad worden over de volledige lengte van de brug en haar aanloophellingen van elkaar gescheiden door schanskorven en een groenstrook. 

Tussen de Mizerikstraat en de brug wordt een fietsoversteek in de zuidelijke aanloophelling voorzien, gekoppeld aan en beveiligd door een versmalling van de rijbaan. Voor de fietsers komende uit de tunnel naar Godsheide wordt een tweede oversteek over de Berenbroekstraat voorzien, dichtbij de aansluiting Berenbroekstraat/Mizerikstraat. Op de rechteroever zal de fietssnelweg aansluiten op de Berenbroekstraat als onderdeel van de fietssnelweg.

Er wordt een fietsverbinding aangelegd om de fietssnelweg over de brug rechtstreeks te verbinden met het jaagpad dat dienstdoet als bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Voor de verknoping moet het verbindingsfietspad de Turfstekersstraat kruisen, de Turfstekersstraat wordt onthard zodat er een comfortabelere fietsaansluiting kan worden gemaakt.

Tot het einde van de werken is een omleiding voor het doorgaand verkeer voorzien vanaf de N702 en de N75. Het lokaal verkeer rijdt via de sluisbruggen van Hasselt en Diepenbeek. De jaagpaden blijven tijdens de werken toegankelijk. 

 

foto minister en aannemer

v.l.n.r. David Mols (Mols Contractors nv), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peters, Geert Tormans (Mols Contractors nv)


 

logo steun Europa

Laatste nieuws

Top