Link naar homepage

Testen aandrijving Ringbrug Willebroek: zondag 9 februari

Testen aandrijving Ringbrug Willebroek: zondag 9 februari

Het testen van de nieuwe aandrijving van de Ringbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Tisselt (Willebroek) staat opnieuw ingepland. En wel op zondag 9 februari 2020. Aan alle voorwaarden is nu voldaan om de testbewegingen veilig te kunnen uitvoeren.

Testen aandrijving Ringbrug Willebroek: zondag 9 februari

De volledige aandrijving (motoren, remmen, elektriciteit en sturing) onderging de afgelopen maanden een grondige renovatie. De Vlaamse Waterweg nv zal zondag , gespreid over de dag, een aantal noodzakelijke testbewegingen uitvoeren met het oog op vlotte indienstneming van de brug. Om de hinder voor het wegverkeer tot een minimum te beperken, zullen de testen in de tijd worden gespreid. 

De brug zal niet worden afgesloten, maar het autoverkeer houdt best rekening met korte perioden van onderbreking. Er wordt geen omleiding voorzien, wel digitale infoborden om het wegverkeer te informeren. De brug kan tijdens de testen ook niet worden bediend voor de scheepvaart. 

De Ringbrug ligt in het verlengde van de Koning Boudewijnlaan en verbindt de N16 met de A12. 

Laatste nieuws

Top