Link naar homepage

Start werken deelfase 1B nieuwe Meulestedebrug vanaf 28/04

Start werken deelfase 1B nieuwe Meulestedebrug vanaf 28/04

Er wordt al maanden hard gewerkt aan de nieuwe Meulestedebrug. Vanaf donderdag 28 april start de nieuwe deelfase 1B en wijzigt de verkeerssituatie.

Start werken deelfase 1B nieuwe Meulestedebrug vanaf 28/04

Werken deelfase 1B

In deze fase wordt er voornamelijk gewerkt aan de kunstwerken ten noorden van de bestaande Meulestedebrug. De werfzone beslaat de Meulestedekaai noord- en zuidzijde, Wondelgemkaai noordzijde, alsook het noordelijke gedeelte van de kruispunten aan weerszijden van de bestaande Meulestedebrug.

Aangepaste verkeerssituatie

De Wondelgemkaai noordzijde wordt volledig afgesloten voor fiets- en wegverkeer. Er is een omleiding via de Pantserschipstraat. Het wegverkeer komende vanuit de Wondelgemkaai zuidzijde kan enkel op het kruispunt met de Zeeschipstraat rechts afslaan richting de New-Orleansstraat. Het overige wegverkeer moet via de Kapiteinstraat (waar een parkeerverbod geldt) en de Pantserschipstraat rijden. Er wordt in de Wondelgemkaai zuidzijde een parkeerstrook voorzien. De verkeerslichten op het kruispunt Zeeschipstraat N456 met de Wondelgemkaai N458 verdwijnen. Op het kruispunt van de Pantserschipstraat met de Zeeschipstraat worden tijdelijke verkeerslichten, alsook een oversteek voor voetgangers en fietsers, voorzien. De Meulestedekaai noord- en zuidzijde blijft eveneens afgesloten voor alle verkeer. Bekijk het omleidingsplan.

Meulestedebrug tijdelijk afgesloten op 30/04 en 07/05.

Op zaterdag 30/04/2022 van 6.00 uur tot 18.00 uur én op zaterdag 07/05/2022 van 6.00 uur tot 18.00 uur zal de Meulestedebrug afgesloten worden voor alle wegverkeer omwille van de funderingswerken voor de nieuwe brug.
Bekijk het omleidingsplan voor 30/04 en 07/05.
 

Laatste nieuws

Top