Link naar homepage

Spoorbrug Genk afgebroken

Spoorbrug Genk afgebroken

In Genk wordt de spoorbrug over het Albertkanaal aan het sluizencomplex vervangen door een nieuwe hogere brug. Deze werken kwamen het afgelopen weekend in een stroomversnelling, met de afbraak van de oude brug. De vervanging van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren. 

Spoorbrug Genk afgebroken

De Vlaamse Waterweg nv verhoogt stelselmatig alle bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter. Op die manier geven we onze binnenscheepvaart alle kansen en kunnen binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot varen. Zo wordt het voor logistieke spelers en ondernemers nog aantrekkelijker om de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters benadrukt de noodzaak van de verhogingswerken aan de bruggen over het Albertkanaal: “In de huidige mobiliteitscontext biedt het transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg. Vlaanderen telt meer dan 1000 kilometer bevaarbare waterwegen en heel wat bedrijven liggen in de directe omgeving van zo’n waterweg. Dat biedt vanuit economisch standpunt heel wat perspectieven. Meer vracht over water zal onze mobiliteit en het klimaat ten goede komen.”

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv benadrukt het economisch belang: “Het verhogen van de bruggen zal resulteren in een Albertkanaal dat vlotter en veiliger bevaarbaar is en kans biedt voor vierlagencontainertransport. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot. Intussen zijn 45 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 12 andere bruggen in uitvoeringsfase. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen.”

Spoorbruggen Genk maken plaats voor hoger exemplaar

De afbraak van de spoorbrug was een heus huzarenstuk. Vanaf vrijdagavond 20 uur werd de brug deel per deel afgebroken. Eerst werd het deel boven de Noordersluis verwijderd en ontmanteld op de oever, op zaterdag volgde het deel boven de middensluis en zondagavond tot slot het deel boven de duwvaartsluis. Voor het verwijderen van de bruggen is een ponton met hierop steuntorens onder de af te breken brug gevaren. Daar is dit ponton ontlast zodat de brug omhoog geduwd werd en zo +/- 40 cm loskwam van haar opleggingspunten. Eens de brug op de steuntorens lag is het ponton 350 meter achterwaarts richting Antwerpen gevaren. Elke brugdeel is met grote  hijskranen op de oevers gelegd en daar verder gedemonteerd en verwerkt tot schroot.

De huidige spoorbrug ligt vlak naast het sluizencomplex van Genk en maakt deel uit van een spoorlijn die uitsluitend gebruikt wordt voor goederenvervoer. De huidige brug bestond uit drie delen met een totale overspanning van 175 meter. De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie herbouwd en bestaat uit twee delen van elk ca. 90 meter. Ook de bestaande bruggen over de Kanaalweg en Kanaaloever worden vervangen en de aanliggende wegenis zal worden aangepast. De werken worden uitgevoerd door BAM Contractors voor een totaal bedrag van 19,7 (ex btw) miljoen euro.

Goederentreinen omgeleid tijdens werkzaamheden  

De bouw van de nieuwe spoorbrug is gekoppeld aan de elektrificatie van de spoorlijn tussen Genk Goederen en Bilzen (lijn 21C). Om beide werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zal het treinverkeer op deze goederenspoorlijn onderbroken zijn van midden mei 2021 tot eind maart 2022. Tijdens die periode zullen de goederentreinen worden omgeleid via de recent aangepaste en vernieuwde sporen in Kuringen en Hasselt.

Tijdens de eerste fase van de elektrificatie gebeuren er funderingswerken voor het plaatsen van de bovenleidingspalen waarna de bovenleiding kan worden afgerold. Dit gebeurt via een mobiele werf vanuit Bilzen richting brug over het Albertkanaal in Genk. Daar moet Infrabel de spoorinfrastructuur over een lengte van 1,4 km aanpassen aan de nieuwe toestand: de nieuwe spoorbrug en de 2 wegbruggen op de oevers zullen immers 2,2 meter hoger liggen dan de oude bruggen. Infrabel levert het nodige materiaal (spoorstaven, dwarsliggers, wissels, ballast of steenslag) aan de Vlaamse Waterweg en zal de spoorwerken - die nodig zijn voor de verhoging van het spoortraject - verder opvolgen.

Tijdens de bouw van de nieuwe spoorbrug is ook de Kanaalweg (LO) en de Kanaaloever (RO) volledig onderbroken, maar de Mondeolaan – Sluisbrug – Swinnenwijerweg blijft operationeel. Ook de Kanaalweg (linkeroever) en de Kanaaloever (rechteroever) worden heraangelegd binnen deze werken en voorzien van vrijliggende fietspaden. Beide wegen zullen na de werken via een kleinere onderbrugging onder de spoorweg doorgaan.


 

logo subsidie Europa

Laatste nieuws

Top