Link naar homepage

Scoutslokaal en hengelvijvers Vlassenbroek krijgen vorm

Scoutslokaal en hengelvijvers Vlassenbroek krijgen vorm

Het lokaal van de scouts van Baasrode ligt in het toekomstige overstromingsgebied Vlassenbroek. Daarom moet het een nieuw plekje krijgen. Ook enkele hengelvijvers aan de rand van het gebied krijgen een nieuwe locatie. De Vlaamse Waterweg nv sloot zowel met de scouts als met de hengelclubs een concessieovereenkomst voor het terrein dat ze zullen beheren. 
 

Scoutslokaal en hengelvijvers Vlassenbroek krijgen vorm

Met het Sigmaplan werken De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos aan een overstromingsveiliger en natuurlijker Zeescheldebekken. Zo ook in de omgeving van Dendermonde, die altijd al gevoelig was voor wateroverlast. We leggen er een gecontroleerd overstromingsgebied aan dat bij stormtij het overtollige Scheldewater bergt. 

Voortgezette samenwerking 
Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “In het kader van de aanleg van het overstromingsgebied vernieuwden we eerder al het pompstation aan Broekkant. We verplaatsten ook de ondergrondse gasleidingen van de rechter- naar de linkeroever van de Schelde. Nu krijgen de hengelvijvers en het scoutslokaal een nieuwe plaats. Daarom ondertekenen we twee concessie-overeenkomsten voor de terreinen, één met de hengelclubs en één met de scouts. We hopen dat we in de toekomst het Sigmaproject kunnen voortzetten op hetzelfde positieve elan, en samen werk kunnen maken van een polder waar het aangenaam vertoeven is.”

Nieuw scoutslokaal 
“Toen enkele jaren geleden bekend raakte dat de lokalen van de Sint-Ursmarusscouts in het toekomstige overstromingsgebied liggen, was er even ongerustheid”, zegt Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde. “Maar De Vlaamse Waterweg nv nam al snel contact op met ons om te zoeken naar een oplossing. Samen met de scouts maakten we plannen voor de toekomst. Het terrein neemt de scouts in concessie van De Vlaamse Waterweg nv. De scouts zorgt voor de bouw van het lokaal. Die werken zullen dit jaar starten.” 

Hengelvijvers verplaatsen
In het uiterste zuiden van het gebied bevinden zich de hengelvijvers van zes visclubs. Een aantal vijvers ligt in het toekomstige overstromingsgebied en op het tracé van de aan te leggen ringdijk. Daarom moeten ze worden gedempt. Chris Danckaerts: “Ze krijgen binnen de overeenkomst een nieuwe stek. Tussen het pompstation en Broekkant legt De Vlaamse Waterweg nv twee nieuwe vijvers aan, vlak bij de vijvers die niet verdwijnen dus. De hengelclubs nemen het terrein en de hengelvijvers bij ons in concessie. De oude vijvers verdwijnen pas wanneer de nieuwe in gebruik worden genomen. En dat zal niet lang meer duren, de voorbereidende werken op het terrein voor de aanleg van de vijvers zijn al gestart.”

Wat doet het Sigmaplan in Vlassenbroek?  
Het Sigmaplan is een plan van de Vlaamse overheid, waarbij De Vlaamse waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos samenwerken. Door dijken te verstevigen en te verhogen en gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen, vermindert het Sigmaplan de kans op wateroverlast in het Zeescheldebekken aanzienlijk. Hier in Vlassenbroek wordt een gecontroleerd overstromingsgebied met deels gereduceerd getij aangelegd. Dat betekent dat het gebied dagelijks op het ritme van eb en vloed water binnen krijgt. Hierdoor ontstaat waardevolle riviernatuur met slikken en schorren en tal van zeldzame planten- en diersoorten. 
 

Laatste nieuws

Top