Link naar homepage

Rupelbrug in Boom langer in de stelling dan verwacht

Rupelbrug in Boom langer in de stelling dan verwacht

De renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom zal langer duren dan gepland. De Vlaamse Waterweg nv gebruikt de periode dat de brug afgesloten is voor de heraanleg van de N177 om extra werken aan de stalen liggers van de brug uit te voeren. Tijdens de renovatiewerken kwam schade aan de buitenste stalen liggers aan het licht. De aannemer heeft ongeveer tot eind maart nodig om de schade te herstellen. De brug blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Voor het autoverkeer blijft de huidige omleiding behouden.

Rupelbrug in Boom langer in de stelling dan verwacht

English version: Rupel bridge in Boom under scaffolding longer than anticipated

Eind mei startte de aannemer met de volledige renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom. De brug, de brugpijlers en de landhoofden werden grondig aangepakt. De stalen onderbouw van de brug kreeg intussen
een anticorrosiebescherming. Ook de betonnen structuur aan de onderkant van de brug, het brugdek en de hoogspanningsinstallatie werden vernieuwd.

Tijdens de werken kwam aan het licht dat de bovenzijde van de twee buitenste stalen liggers van de brug aangetast is. Het beschadigde deel van de stalen liggers (de bovenflens) is erg moeilijk toegankelijk. Dat is de
reden dat de schade pas tijdens de renovatiewerken zichtbaar werd. De bovenflens heeft een belangrijke functie voor de stabiliteit van de brug. We hebben dan ook beslist om geen veiligheidsrisico te nemen en de
herstelling zo snel mogelijk te starten. Daarbij maken we gebruik van de periode dat de brug sowieso afgesloten is voor de heraanleg van de Frans De Schutterlaan (N177) door het Agentschap Wegen & Verkeer.

Concreet zal de aannemer de stalen liggers ontroesten, waar nodig vernieuwen en opnieuw conserveren. Daarvoor zal het fietspad over de volledige lengte worden opengesneden. Het ontroesten kan lokaal
geluidshinder geven. Om de hinder te beperken zal de aannemer ’s avonds en in de weekends niet werken. We verwachten dat de extra herstellingswerken eind maart 2019 klaar zullen zijn. De duur is echter sterk
afhankelijk van het weer (winterperiode).

Impact op het verkeer
De brug zal voor de volledige duur van de werken toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Voor auto’s en vrachtwagens blijft de huidige omleiding, die het Agentschap Wegen & Verkeer inlegde voor de
heraanleg van de Frans De Schutterlaan (in het verlengde van de Rupelbrug) behouden. Ook de bussen van De Lijn volgen de omleiding. Blijf op de hoogte van de omleidingen op jouw lijn via delijn.be/omleidingen

Meer weten?
Geïnteresseerden kunnen de werken volgen op vlaamsewaterweg.be/renovatie‐baanbrug‐boom.
Raadpleeg ook de website van het Agentschap Wegen & Verkeer voor meer informatie over de heraanleg van de Frans De Schutterlaan: wegenenverkeer.be/werken/heraanleg‐frans‐de‐schutterlaan‐n177‐boom.

Laatste nieuws

Top