Ruiming dwergkroos kanaal Ieper-IJzer

Ruiming dwergkroos kanaal Ieper-IJzer

De Vlaamse Waterweg nv is op 2 augustus opnieuw gestart met het ruimen van dwergkroos op het kanaal Ieper-IJzer in Ieper. De onderhoudsaannemer werd hiervoor opgevorderd uit verlof.  Circa drie weken geleden werden reeds grote ruimingswerken uitgevoerd. 

Ruiming dwergkroos kanaal Ieper-IJzer

Invasieve exoot
De dwergkroos is een invasieve Amerikaanse exoot die sinds enkele jaren voorkomt op onze waterwegen. De kroos is zichtbaar als een groene drijflaag op het water en hoort hier in Vlaanderen eigenlijk niet thuis.

De plant bezit de specifieke eigenschap om in de herfst zetmeel op te slaan en in soortelijk gewicht te stijgen, vervolgens naar de bodem te zakken ter overwintering, om dan in het voorjaar terug op te duiken. De ideale voedingsbodem is stilstaand of traag stromend voedselrijk warm water. Gezien de warme zomers is het dan ook niet verwonderlijk dat de dwergkroos steeds talrijker voorkomt op onze Vlaamse waterwegen.

De aanhoudende droogte en de hoge temperaturen zijn de ideale voedingsbodem voor de kroos. De bestrijding maakt onderdeel uit van overleg en samenwerking met de beheerders van de onbevaarbare waterlopen die finaal uitmonden in de IJzer en aangesloten kanalen.

In 2021 werd in de IJzerregio circa 160.000 euro  budget uitgegeven aan kroosverwijdering door De Vlaamse Waterweg.

Innovatieve ‘waterbull’
De kroos worden verwijderd met de waterbull 1 en 2. 

De ‘waterbull’ bestaat uit een krachtige boot die vooraan voorzien is van vangplaten. Deze vangplaten drijven de dwergkroos bijeen. Vanwege de fysieke gelijkenissen met een klassieke bulldozer werd de uitvinding ‘waterbull’ gedoopt.

De waterschop heeft een hoogte van 1m en bestaat uit drie identieke delen van 2 meter breed. Door de schuinstand van beide buitenste delen wordt er ongeveer 6 meter van de vaargeul in een keer geruimd. Het geheel is door middel van een elektrische lier in hoogte regelbaar. om zoveel mogelijk dwergkroos te verzamelen. De constructie werd ontwikkeld in de ateliers van Braet nv, een Nieuwpoortse aannemer die ook lid is van de Vlaamse Waterbouwers.

Eens de ‘waterbull’ zijn werk gedaan heeft, wordt de bijeengedreven kroos opgeschept door een kraan en vervolgens via afvalcontainers naar een verwerkingsinstallatie gebracht.

In dit filmpje zie je hoe deze werken. 

Laatste nieuws

Top