Nieuws : Restauratie beschermd Sint-Pietersbrugje in Moen van start

Restauratie beschermd Sint-Pietersbrugje in Moen van start

Op 7 maart 2019 start De Vlaamse Waterweg nv met de restauratie van de Sint-Pietersbrug in Moen (Zwevegem) aan het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het brugje dateert van de 19e eeuw en is toe aan een grondige restauratie. De werken zouden eind 2019 klaar moeten zijn.

Restauratie beschermd Sint-Pietersbrugje in Moen van start

De Sint-Pietersbrug aan de oude arm van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een van de mooiste plekjes van Zwevegem. Het brugje dateert van het laatste kwart van de 19e eeuw en is een beschermd monument. Het is een zeldzaam geworden exemplaar van een ijzeren hefbrug met een open vakwerkconstructie die ooit manueel werd bediend. In afwachting van de restauratiewerken is de brug momenteel afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen een omleiding volgen via de Kraaibosstraat.

Op donderdag 7 maart 2019 start De Vlaamse Waterweg nv met de zorgvuldige restauratie van het Sint-Pietersbrugje. Om hiermee van start te kunnen gaan, werd eerst een uitgebreide historische studie uitgevoerd. Op basis van de resultaten bepaalde het agentschap Onroerend Erfgoed de voorwaarden waaraan de restauratie moet voldoen. “Vlaanderen investeert 600.000 euro om de Sint-Pietersbrug in oude glorie te herstellen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “De restauratie betekent ook een opwaardering van het fietsknooppuntennetwerk: fietsers zullen in Moen niet meer moeten rijden via de grote baan. In Zwevegem wacht men al lang op deze investering en nu maken we er echt werk van.” De  werken zouden eind 2019 klaar zijn.

Behoud van authentieke materialen
De Vlaamse Waterweg nv tracht zoveel mogelijk oorspronkelijke materialen te behouden tijdens de restauratie, in lijn met de voorwaarden van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daardoor blijft de waterwegbeheerder trouw aan de beeldwaarde van dit iconische brugje en het mooiste plekje van de gemeente.

Met zorg restaureren
Eerst wordt de beplanting langs de oevers verwijderd om de werken vlot te kunnen uitvoeren. Vervolgens worden de oude geleidingen die de schepen vroeger richting de brug leidden en het houten brugdek weggenomen. Daarna volgen de kasseien en de voetpaden die aansluiten op de brug.

Vervolgens voert de aannemer een demontagestudie uit, waarna de brug voorzichtig gedemonteerd kan worden. Nadien worden de onderdelen naar een restauratieatelier gebracht, waar ze zorgvuldig gereinigd en gezandstraald worden. In samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed bekijkt De Vlaamse Waterweg nv per onderdeel of het behouden kan worden of aan vervanging toe is. De onderdelen worden volgens de kunst van het vakmanschap manueel geklonken en krijgen een beschermende verflaag. Daarna gebeurt er een proefmontage in het atelier.

Tot slot wordt de brug uit elkaar gehaald en overgebracht naar Moen, waar de onderdelen weer nauwkeurig in elkaar worden gepast. Uiteindelijk worden de voetpaden vernieuwd en wordt het wegdek opnieuw aangelegd met zoveel mogelijk gerecupereerde kasseien.

Laatste nieuws

Top