Link naar homepage

Respecteren van vaarsnelheden Albertkanaal maakt het vlotter en veiliger voor iedereen

Respecteren van vaarsnelheden Albertkanaal maakt het vlotter en veiliger voor iedereen

De Vlaamse Waterweg nv draagt zorg voor een veilige en vlotte binnenvaart op de Vlaamse waterwegen en doet  voortdurend inspanningen om zowel de dienstverlening als onze waterwegen te verbeteren en aan te passen aan de verwachtingen van haar klanten.

Respecteren van vaarsnelheden Albertkanaal maakt het vlotter en veiliger voor iedereen

De Vlaamse Waterweg nv investeert niet alleen in de infrastructuur op en langs de waterwegen, maar ook in nieuwe technologieën die de vlotheid en veiligheid van het binnenvaartverkeer verder verhogen. Door de ontwikkeling van nieuwe RIS-applicaties en de uitbouw van een AIS-netwerk verhoogt de efficiëntie en neemt uiteraard ook de veiligheid van het scheepvaartverkeer toe.

Met duidelijke regels leiden we het scheepvaartverkeer in goede banen. Want goede afspraken maken goede vrienden. In het belang van ieders veiligheid moeten vaarregels nageleefd worden, met collegialiteit tussen de waterweggebruikers onderling.

Veilig varen betekent vooral ook het respecteren van de vaarsnelheden uit respect voor varende en aangemeerde collega-binnenvaartondernemers. Te hoge vaarsnelheden zorgen voor hinderlijke golfslag en houden risico’s bij laad- en losoperaties in. Bovendien zorgt een correcte snelheidshandhaving voor een vlotte doorstroming en optimale sluisplanning op onze waterwegen.

Trajectcontroles wezen uit dat op het Albertkanaal, ondanks een sensibiliseringsactie, de toegelaten vaarsnelheid in 10 tot 20% van de gevallen overschreden wordt. Sinds 1 juli 2017 informeert De Vlaamse Waterweg nv te snel varende schepen individueel en onmiddellijk over hun vastgestelde vaarsnelheid.  Vanaf 15 maart 2018 zal De Vlaamse Waterweg nv op het Albertkanaal, in eenieders belang, de te snel varende binnenvaartondernemers aan een volgende sluis het dubbele van de tijd die hij te snel gevaren heeft laten wachten. Deze maatregel is afgestemd met de binnenvaartsector en de watergebonden bedrijven.

Respecteren van vaarsnelheden is hoffelijk zijn voor collega-binnenvaartondernemers. Daar vaart iedereen wel bij en we maken het voor iedereen nog vlotter en veiliger.

Laatste nieuws

Top