Link naar homepage

Renovatie Scheldebrug Bornem-Temse gaat volgende fase in

Renovatie Scheldebrug Bornem-Temse gaat volgende fase in

Op woensdag 26 februari 2020 start de volgende fase van de renovatiewerken van de oude Scheldebrug Bornem-Temse. Tot eind april pakt De Vlaamse Waterweg nv het wegdek en de voetpaden aan. Voor de duur van de werken zal het verkeer in twee rijrichtingen over de nieuwe Scheldebrug worden geleid. Ook zal een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden.

Renovatie Scheldebrug Bornem-Temse gaat volgende fase in

De Scheldebrug Bornem-Temse werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Ze wordt al meer dan 60 jaar intensief gebruikt. Dat moet ook de volgende decennia mogelijk zijn. Daarom startte De Vlaamse Waterweg nv op 6 mei 2019 met de grondige renovatie van de vaste brugdelen.

In een eerste fase (van mei tot november vorig jaar) werden de metalen geraamten van de brug gezandstraald en opnieuw geschilderd. Op 26 februari 2020 start een gespecialiseerd aannemer in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv met de volgende fase: het vernieuwen van het wegdek en de voetpaden. Ook zullen een aantal betonherstellingen worden uitgevoerd aan de onderkant van de brug.

Om de uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk te houden, zullen verschillende ploegen zoveel mogelijk parallel werken. Zonder onvoorziene omstandigheden zal de tweede fase eind april 2020 klaar zijn. In tegenstelling tot eerdere werken, laten deze werken geen verkeer toe op de oude Scheldebrug. Alle verkeer zal van 26 februari tot eind april via de ernaast gelegen nieuwe Scheldebrug moeten rijden, op één rijstrook per rijrichting. Bovendien zal een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden.

De gemeente Temse zal lokaal maatregelen nemen om de verkeerscirculatie in het centrum te verbeteren. Zo zal zij de toegang naar de N16 ter hoogte van het Viaduct richting Bornem gedurende de werken afsluiten. Hiervoor zal zij de nodige aankondigingsborden plaatsen.

In een derde en laatste fase, van begin mei 2020 tot midden november 2020, pakt de aannemer het fietspad van de oude Scheldebrug aan. Het fietspad ligt los van de rijweg. De werken kunnen worden uitgevoerd zonder verkeershinder richting Sint-Niklaas.

Fietsers gebruiken het fietspad op de nieuwe Scheldebrug. Zij zullen geen hinder van de werken ondervinden. Ook zullen de werken geen impact hebben op het treinverkeer.

Wil je meer weten over de werken? Bezoek dan de projectpagina.

Laatste nieuws

Top