Link naar homepage

Renovatie Plaisancebrug Mechelen start op 11 juni

Renovatie Plaisancebrug Mechelen start op 11 juni

Op 11 juni 2019 start De Vlaamse Waterweg nv met de renovatie van de Plaisancebrug over het Kanaal Leuven-Dijle in Mechelen. Zij neemt verschillende maatregelen om de hinder te beperken. De bruggen moeten voor de start van het nieuwe schooljaar weer in gebruik zijn. 

Renovatie Plaisancebrug Mechelen start op 11 juni

De Plaisancebrug bestaat uit twee basculebruggen over het Kanaal-Leuven Dijle in de Mechelse binnenstad, die dateren uit 1981. Al bijna 40 jaar worden ze intensief gebruikt. Dat moet ook de volgende decennia in alle veiligheid mogelijk zijn. Daarom start waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv op 11 juni met de grondige renovatie van de brug.

Een gespecialiseerd aannemer zal de volledige brugstructuur reinigen, zandstralen en van een nieuw verfsysteem voorzien. Daarnaast verbetert hij de afwatering van de bruggen en conserveert hij toegangsdeksels en leuningen. Bovendien vervangt hij de huidige slijtlaag op het brugdek door een nieuwe. Die nieuwe slijtlaag zal de brug beschermen en een veilig oppervlak zijn voor het wegverkeer.   

Renovatie in twee fasen
De werken aan beide basculebruggen voert de aannemer niet gelijktijdig uit. Van 11 juni tot 19 juli neemt hij de eerste brug onder handen. Aansluitend, tot eind augustus, komt de tweede brug aan de beurt. Er zal dus altijd één brug beschikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Zo garanderen we dat de zwakke weggebruiker tijdens de renovatiewerken het kanaal steeds veilig kan oversteken. Automobilisten vragen we een omleiding te volgen via de Postzegellaan. 

Minderhindermaatregelen
De totale uitvoeringstermijn voor de renovatie van beide bruggen bedraagt 78 kalenderdagen. De werken worden bewust in vakantieperiode uitgevoerd omdat er dan doorgaans minder verkeer is. Voor de start van het nieuwe schooljaar moeten de werken klaar zijn.  

Om de duur van de onderbreking zo kort mogelijk te houden, zal de aannemer verder werken tijdens het bouwverlof. Af en toe, wanneer nodig, zal ook in het weekend worden gewerkt.

Voor het zandstralen en schilderen werkt de aannemer vanop een stelling rondom de brug. Om overlast door stof te beperken, voorziet hij een stof- en winddichte afsluiting. Bepaalde deelwerken, zoals het zandstralen van de brugstructuur, kunnen tijdelijk geluidshinder met zich meebrengen. Alle zandstraalwerken zullen overdag worden uitgevoerd. 

Om het wegverkeer op de omleidingsroute niet te hinderen, zal de aannemer zijn materieel zo veel mogelijk buiten de spits laden en lossen. 

Mechels schepen van Openbare Werken Patrick Princen is blij met de renovatie van de Plaisancebrug. “Beide bruggen worden al tientallen jaren elke dag intensief gebruikt door auto’s, fietsers en voetgangers en was dus dringend aan een oplapbeurt toe. Het is een goeie zaak dat zwakke weggebruikers tijdens de werkzaamheden altijd de doorgang behouden. Het gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. De verkeerslichten op het Plaisance-kruispunt zullen worden uitgeschakeld, al evalueren we aan het begin van de werken nog of dat de veiligste werkwijze is.”

Nauw overleg
De Vlaamse Waterweg nv voert de renovatiewerken uit in nauw overleg met de stad Mechelen. De afdeling Expertise Beton en Staal van de Vlaamse overheid volgt de werken mee op.

Voor actuele werfinformatie kunnen geïnteresseerden de projectwebsite bekijken: www.vlaamsewaterweg.be/plaisancebrug
 

Laatste nieuws

Top