Nieuws : Renovatie Canadabrug Brugge

Renovatie Canadabrug Brugge

Renovatie Canadabrug en vernieuwing fietsers- en voetgangersbruggen in Brugge begin november van start 

Op maandag 5 november 2018 start De Vlaamse Waterweg nv met ingrijpende renovatiewerken aan de Canadabrug in Brugge. Om de brug duurzaam te herstellen, worden zowel de onder- als de bovenbouw grondig aangepakt. De werkzaamheden duren in totaal zes maanden. Tijdens deze periode wordt de Canadabrug volledig afgesloten voor het verkeer. “We investeren 1 miljoen euro in een vlotte en veilige oversteek voor fietsers, voetgangers en auto’s, want we vervangen meteen ook de naastgelegen fietsers- en voetgangersbruggen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “En als Dierenminister ben ik tevreden dat er tijdens de werken goed gelet wordt op de bizons van de brug.”

Renovatie Canadabrug Brugge

De Canadabrug wordt vandaag intensief gebruikt en dat moet ook de komende decennia in alle veiligheid gebeuren. De renovatie is behoorlijk ingrijpend. Zowel de onder- als de bovenbouw van de brug worden volledig vernieuwd en ook de leuning wordt hersteld. Er is veel aandacht voor de erfgoedwaarde van de brug. Zo worden de bizons op de brug tijdelijk in een houten hokje gestopt om beschadiging te voorkomen. 

Licht, onderhoudsarm en milieuvriendelijk
Aan de naastgelegen houten fietsers- en voetgangersbruggen stelde de waterwegbeheerder eind 2016 ernstige schade vast. Er werden herstellingswerken uitgevoerd in afwachting van een definitieve, duurzame oplossing. Tijdens de renovatie van de Canadabrug worden beide fietsers- en voetgangersbruggen afgebroken en vervangen door nieuwe bruggen uit composiet. Dit materiaal, in feite een glasvezelversterkt hars, heeft heel wat voordelen: het is licht, stevig en niet gevoelig voor corrosie. Bovendien gaat composiet langer mee en vraagt het materiaal weinig onderhoud. De fietsers- en voetgangersbruggen in Brugge zijn een van de eerste composietbruggen in het werkingsgebied van de waterweggebruiker.
 
Start en einde van de werkzaamheden
Vanaf maandag 5 november 2018 wordt de Canadabrug afgesloten voor alle verkeer. De omleidingsroutes voor het doorgaand en het lokaal verkeer worden aan de hand van bijkomende verkeerssignalisatie aangegeven. De bussen van De Lijn, namelijk Lijn 9 en Lijn 89, volgen een aangepast traject. De werkzaamheden duren in totaal zes maanden en worden zonder onvoorziene omstandigheden eind april 2019 afgerond. De vernieuwing van de naastgelegen fietsers- en voetgangersbruggen wordt gefaseerd uitgevoerd zodat steeds een van de twee bruggen beschikbaar blijft voor fietsers en voetgangers. Om vlot en veilig te kunnen werken, wordt in de Maria van Bourgondiëlaan een beperkte ruimte ingenomen als werfzone. Doorgaand verkeer in deze straat blijft steeds mogelijk. Het verkeer op het kruispunt met de Leopold I-laan ondervindt geen hinder. 
 
Minder hinder met respect voor de buurt 
De werkzaamheden aan de Canadabrug brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Toch zijn er verschillende maatregelen die de hinder zoveel mogelijk beperken. Door grondige voorbereidingen en een strakke werkplanning blijft de onderbreking zo kort mogelijk. Fietsers en voetgangers moeten tijdelijk in beide richtingen over dezelfde brug, maar ondervinden verder geen hinder van de werkzaamheden. De werfzone bevindt zich grotendeels op de Canadabrug zelf waardoor er geen impact is op het verkeer op de N351 (Bevrijdingslaan) en slechts beperkte hinder in de Maria van Bourgondiëlaan. 

Hakhoutbeheer: meer veiligheid en goed voor de natuur
Kort na de opstart van werkzaamheden aan de Canadabrug, wellicht midden november 2018, komt ook de groenaannemer langs om op de linkeroever (dit is de kant van de Bevrijdingslaan) van het Afleidingskanaal van de vestingsgrachten hakhoutbeheer uit te voeren. De meeste werkzaamheden vinden plaats in het stuk tussen de Guldenvliesstuw ter hoogte van het Graaf Visartpark en de Canadabrug. Hakhoutbeheer wordt uitgevoerd om te voorkomen dat zich op de oevers bomen gaan ontwikkelen die bij hevige wind of in nattere periodes kunnen uitwaaien of omvallen waardoor ze een gevaar vormen voor omwonenden of weggebruikers. Daarnaast zorgt hakhoutbeheer niet alleen voor verjonging van de beplanting op de oever, maar ook voor een verrijking van het ecosysteem. De werkzaamheden zullen vermoedelijk een tweetal weken duren. Het fiets- en voetpad op de Bevrijdingslaan in de richting van de Canadabrug wordt tijdens de werken ingenomen als werfzone. Fietsers en voetgangers gebruiken tijdelijk het fiets- en voetpad aan de overkant. 

Projectpagina werken Canadabrug

Laatste nieuws

Top