Nieuws : Projectoproep logistiek en stadsdistributie via binnenvaart

Projectoproep logistiek en stadsdistributie via binnenvaart

Stad Antwerpen lanceert een tweede oproep voor slimme mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse regio. Daarmee gaat de stad opnieuw op zoek naar een project voor vrachtverkeer en stedelijke distributie via binnenvaart, ditmaal aan het Lobroekdok. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot en met 28 januari 2019.

Projectoproep logistiek en stadsdistributie via binnenvaart

De locatie voor het nieuwe pilootproject bevindt zich in het noorden van Antwerpen, tussen de noordkant van het Lobroekdok en het Albertkanaal. Die site is zowel via het water (Albertkanaal) als de weg (Slachthuislaan) ontsloten.

Grote logistieke stromen
Binnenvaart vormt een goed alternatief voor het vervoeren van grote volumes op korte tijd, zonder de weginfrastructuur te belasten. Voornamelijk in de bouw-, afval- en horecasector zijn er opportuniteiten voor stedelijke logistiek via binnenvaart.

In het traject ‘logistieke optimalisaties’ onderzoekt stad Antwerpen kansrijke locaties en mogelijkheden om de logistiek en stadsdistributie van materiaal te verbeteren.

Opportuniteit voor proefproject
De site is eigendom van BAM N.V, en krijgt een functie tijdens de infrastructuurwerken voor het Oosterweeltraject. De percelen worden echter pas vanaf begin 2020 volledig benut. Deze tijdelijke onderbenutting biedt een opportuniteit voor het uitrollen van een pilootproject waar de stad Antwerpen samen met BAM en De Vlaamse Waterweg nvhaar schouders onder zet. De oproep staat open voor alle sectoren, maar oplossingen gericht op bulkstromen komen niet in aanmerking.

Projectvoorstellen welkom
Projectvoorstellen kunnen tot en met 28 januari ingediend worden via bereikbaarheidsmanagers@slimnaarantwerpen.be. Er vindt een infosessie plaats op 9 januari 2019. Meer info staat op www.slimnaarantwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link naar de oproep.

Laatste nieuws

Top