Link naar homepage

Pontje Berg – Meeswijk aantal weken uit de vaart tijdens herstel hoogwaterschade

Pontje Berg – Meeswijk aantal weken uit de vaart tijdens herstel hoogwaterschade

De veerverbinding Berg-Meeswijk moet uit de vaart van 25 oktober t/m 19 november. De schade die het hoogwater veroorzaakt heeft, wordt dan hersteld. Die tijd is nodig om de erosiekuil op te vullen en schade aan de veerstoep bij Berg te herstellen.

Pontje Berg – Meeswijk aantal weken uit de vaart tijdens herstel hoogwaterschade

Het hoogwater van afgelopen zomer heeft op een aantal plekken in de Gemeenschappelijke Maas diepe erosiekuilen veroorzaakt. Een aantal daarvan moeten (deels) worden gevuld om geen instabiele oevers te krijgen. Bij Berg a/d Maas moet de stroomkuil worden gevuld om te zorgen voor stabiliteit bij de veerstoepen. Om dit werk goed te kunnen uitvoeren wordt het pontje tijdens een groot deel van de werkzaamheden uit de vaart gehaald. 

Alternatieve routes
Autoverkeer kan in deze periode omrijden via de bruggen bij Stein (Nederland) of Maaseik (Vlaanderen). Voor de (niet recreatieve) fietsers, met name scholieren, wordt gekeken naar de mogelijkheid om bussen in te zetten. 

Herstel met toutvenant
In eerste instantie werd uitgegaan van drie verschillende materialen waarmee de stroomkuilen zouden worden gevuld. Intussen is gebleken dat er toch op tijd voldoende toutvenant beschikbaar is. Dit gebiedseigen materiaal, een combinatie van grind en zand uit het stroomgebied van de Gemeenschappelijke Maas, krijgt de voorkeur. Dit wordt nu voor alle stroomkuilen gebruikt om deze op te vullen. 
 
Meer informatie

Er worden een aantal stroomkuilen in de Gemeenschappelijke Maas hersteld. Meer informatie hierover vind je hier. 
  
Daarnaast wordt ook andere schade, ontstaan door hoogwater, opgepakt. Deze informatie is hier te vinden

Laatste nieuws

Top