Phishing-incident bij De Vlaamse Waterweg nv

Phishing-incident bij De Vlaamse Waterweg nv

In de nacht van 12-13 september 2021 werd De Vlaamse Waterweg nv het slachtoffer van een phishing mail. Bijgevolg werden kort daarna mogelijk op grote schaal phishing e-mails uitgestuurd naar contacten van De Vlaamse Waterweg nv.

Phishing-incident bij De Vlaamse Waterweg nv

Het onderwerp van de mail was ‘Kreditangebot’. Door de grootschaligheid van het aantal e-mailberichten is het niet mogelijk om alle betrokkenen hierover individueel te contacteren.

Wat is phishing? Phishing is online oplichting door valse e-mails, websites of berichten. Cybercriminelen proberen misbruik te maken van iets waar je in gelooft of van iemand die je vertrouwt. Ze proberen ook in te spelen op angst. Laat je niet vangen! Meer informatie over phishing kan je terugvinden op https://campagne.safeonweb.be/nl/phishing#wat-is-phishing

De Vlaamse Waterweg nv heeft meteen alle nodige acties ondernomen om de normale werking te herstellen en alle e-mailverkeer opnieuw te beveiligen. Dit incident werd ook meteen gerapporteerd aan de Vlaamse Toezichtscommissie.

Wat is de Vlaamse Toezichtscommissie? De Vlaamse Toezichtcommissie is als toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) door de Vlaamse bestuursinstanties. Meer informatie vind je op https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

Heb je nog vragen of wil je verdachte zaken melden? Contacteer ons dan via communicatie@vlaamsewaterweg.be
 

Laatste nieuws

Top