Link naar homepage

Overkoepelend communicatieplatform Gent op Weg voor wegenwerken in noorden van Gent

Overkoepelend communicatieplatform Gent op Weg voor wegenwerken in noorden van Gent

In het noorden van de Gentse regio, van de Dampoort tot in Zelzate, lopen de volgende jaren heel wat wegen- en rioleringswerken op hetzelfde moment. Deze werken zijn nodig om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren.

Overkoepelend communicatieplatform Gent op Weg voor wegenwerken in noorden van Gent

Om de hinder te beperken, stemmen de partners die de werken uitvoeren hun werkzaamheden zo goed als mogelijk op elkaar af. Op de nieuwe website www.gentopweg.be vinden burgers en bedrijven een overzicht van alle grote werven, overkoepelend mobiliteitsadvies en nieuws over de werkzaamheden en de verwachte hinder. De Vlaamse overheid, FARYS, Fluvius en de Stad Gent werken samen aan Gent op Weg.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters reageert tevreden: “In het noorden van Gent zijn er heel wat infrastructuurwerken in uitvoering, of gepland. Denk aan de omvorming van de R4-Oost en R4-West; de bouw van de nieuwe Meulestedebrug; de werken aan de Dampoort; of de bouw van de Verapaz-brug. Daarnaast zijn er ook heel wat nutswerken gepland. Om al deze werven nog beter op elkaar af te stemmen en eenduidig te communiceren naar de burgers en alle betrokken partijen, hebben we dit platform in het leven geroepen samen met alle partners. Het platform spits zicht niet enkel toe op het in goede banen leiden van auto- en vrachtverkeer maar ook op het informeren van de actieve weggebruikers. We willen van de gelegenheid gebruik maken om mensen nog meer te stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan.’’

Ook Gents schepen van mobiliteit Filip Watteeuw is blij met de samenwerking: ‘’Met Gent op Weg willen we bewoners, werknemers en bezoekers zo goed mogelijk informeren over de vele werven. We geven de nodige aandacht, ook tijdens de werven, aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Zo kan iedereen de beste keuze maken over hoe en wanneer zich te verplaatsen. “

Gents burgemeester Mathias De Clercq vult aan: “Met Gent op Weg scharen de verschillende partners zich achter één doel: het noorden van onze stad en de kanaaldorpen goed bereikbaar houden tijdens noodzakelijke werken. Ook voor onze hulpdiensten, de scheepvaart en het havenverkeer werken we oplossingen uit. Een toegankelijke communicatie helpt wie in het gebied woont, er passeert, er school loopt of werkt ‘wijs op
weg’. Zo garanderen we dat iedereen toch vlot en veilig op zijn bestemming geraakt, al is het soms op een andere manier. ”

Bereikbaarheid en leefbaarheid

Investeren in vlot en veilig verkeer met meer comfort voor zowel voetgangers, fietsers, openbaar vervoer als automobilisten. Daar draait het om, ook in het noorden van Gent. Zo zal door de aanpassing van de Dampoort en de bouw van de Verapazbrug de drukke binnenring straks verder van het stadscentrum liggen. De grote werken aan de R4 resulteren de komende jaren in een volledig nieuwe fiets- en weginfrastructuur en een betere leefbaarheid. Maar ook de bouw van een nieuwe Meulestedebrug en heel wat andere grote werven starten de komende jaren op. Deze werven komen bovenop lopende werven zoals de verbetering van de verkeersveiligheid op de N70 en de infrastructuurwerken in en rond Oostakkerdorp. 

Gent op Weg, overkoepelend antwoord op de hinder

Wie in het noorden van Gent woont, werkt of passeert zal rekening moeten houden met hinder en omleidingen ten gevolge van deze grote werven. Om die hinder zoveel mogelijk te beperken en weggebruikers en omwonenden duidelijk te informeren, namen De Werkvennootschap (bouwheer voor het grote project R4WO) en Stad Gent het initiatief voor een overkoepelende aanpak. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, watermaatschappij FARYS, De Vlaamse Waterweg en netbedrijf Fluvius bundelen zij de krachten in Gent op Weg. Ook De Lijn, sogent, de Fietsersbond, Aquafin, Voka, North Sea Port en Brandweer Gent schuiven mee aan tafel. De samenwerking spitst zich toe op:

 1. Het aanbieden van één centraal communicatieplatform

  De verschillende partners blijven volop communiceren over hun projecten via hun eigen kanalen. Maar door het grote aantal wegenwerken is het voor burgers en bedrijven niet altijd evident om te onthouden bij wie ze terecht kunnen voor welke werf. De website www.gentopweg.be biedt daarom een interactieve kaart van alle grote werven met een verwijzing naar de juiste partner. Met enkele klikken meteen bij de juiste informatiebron. Wie zich inschrijft op de Gent op Weg-nieuwsbrief ontvangt daarenboven maandelijkse updates. En wie vragen heeft, kan terecht bij de overkoepelende helpdesk info@gentopweg.be
   

 2. Impactanalyse en tips voor alle weggebruikers

  Voor elke werf wordt de impact op zowel voetgangers, fietsers, openbaar vervoer als auto- en vrachtvertkeer in kaart gebracht. Met gericht advies overkom je de hinder.
   

 3. Het uittekenen van bovenlokale omleidingen voor doorgaand verkeer

  Het is vervelend om van de ene omleiding in de andere te verzeilen. De partners voorzien daarom bovenlokale omleidingen om conflicterende werven in één rijbeweging te mijden.
   

 4. Bereikbaarheid van attractiepolen

  Attractiepolen zoals bedrijven, winkels en scholen, genereren grote mobiliteitsstromen. Gent op Weg biedt ondersteuning in hun communicatie naar medewerkers, bezoekers en leveranciers.

Voor alle weggebruikers

Gent op Weg focust niet enkel op auto- en vrachtverkeer. Ook fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer krijgen de nodige aandacht. En ook de hinder voor het scheepsverkeer of alternatieven via o.a. veerdiensten nemen we op in de communicatie en de analyses.

Laatste nieuws

Top