Link naar homepage

Optimalisatie bedrijventerrein EBEMA in Zutendaal

Optimalisatie bedrijventerrein EBEMA in Zutendaal

Het bedrijventerrein van EBEMA langs het Albertkanaal in Zutendaal had grillige contouren wat een verdere uitbreiding van het bedrijf bemoeilijkte. Dankzij een herconfiguratie van de huidige bestemmingen in het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal en een uitbreiding van de grondconcessie kan het bedrijf nu haar bedrijfsactiviteiten verder ontplooien. Ebema kan zo nog meer gebruik  maken van de binnenvaart. 

Optimalisatie bedrijventerrein EBEMA in Zutendaal

De Vlaamse Waterweg streeft naar een optimaal aanbod van watergebonden bedrijventerreinen om ondernemers voldoende en goede vestigingslocaties langs haar waterwegen aan te bieden. De waterwegbeheerder hecht belang aan een beleid dat vertrouwen wekt en tot nieuwe investeringen uitnodigt. Hierbij gaat aandacht naar een representatieve uitstraling, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, een goede bereikbaarheid en adequate voorzieningen.  

Albertkanaal, economische slagader in Vlaanderen

Het Albertkanaal is een watersnelweg die uitstekende transportmogelijkheden biedt voor alle soorten goederen en containers die van en naar de haven van Antwerpen per binnenschip worden aan- en afgevoerd naar het hinterland. Deze troeven maken dat de omgeving rond het Albertkanaal bij uitstek geschikt is voor nieuwe regionale bedrijventerreinen. Het beschikken over en het vrijwaren van voldoende terreinen waar waterweg-gerelateerde activiteiten kunnen ingeplant worden, is een cruciale factor om het gebruik van de binnenvaart verder te stimuleren als alternatief voor het groeiende mobiliteitsprobleem.       

“Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Jaarlijks worden zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen. Voor bedrijven die zich op de bedrijventerreinen langs het Albertkanaal vestigen is de nabijheid van de havens dikwijls één van de doorslaggevende argumenten. Een operationeel aanbod aan watergebonden terreinen is een noodzaak. De uitbreiding van het Ebema-terrein kadert in de ambitie van de Vlaamse Regering om binnen het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal ruimte te geven aan watergebonden ondernemen ”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“Door ruimte te creëren langs het Albertkanaal wil Vlaanderen de vervoersmodus binnenvaart verder versterken in het belang van mobiliteit én klimaat,” vult ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv aan.

Met de beslissing van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 ging de invulling van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) van start.

Het ENA beoogt verschillende nieuwe watergebonden bedrijventerreinen af te bakenen. Sinds de start van het ENA werden inmiddels enkele nieuwe terreinen beschikbaar. De optimalisatie van de bestaande terreinen is evenwel ook uitermate belangrijk.

Optimalisatie bedrijfssite Ebema in Zutendaal

De nv Ebema, producent van divers betonproducten, zocht uitbreiding van haar site te Zutendaal, die gekenmerkt werd door  grillige perceelgrenzen. Een optimalisatie van de begrenzing zou een uitbreiding van haar watergebonden site mogelijk maken.

De Vlaamse Regering biedt hier een oplossing aan binnen het kader van het  Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). In essentie betreft het een herconfiguratie van de bestemmingen om een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van Ebema mogelijk te maken.

Met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden aanpassingen doorgevoerd aan de begrenzing van het huidige bedrijventerrein.

De Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg besliste omwille van deze herconfiguratie de grondconcessie van Ebema uit te breiden met een oppervlakte van ca. 50.000 m² . Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv is verheugd met deze beslissing: “Met de uitbreiding van de concessie  geven we Ebema, die nu al zorgt voor een belangrijke trafiek en overslag via  onze waterwegen, de kans om hun bedrijfsactiviteiten uit breiden.”

“Ebema verbetert de kwaliteit van ruimte. Voor onze klanten maar nu ook voor ons bedrijf,” vertelt Ludo Panis, bestuurder van Ebema. “Dankzij deze optimalisatie van ons bedrijfsperceel in Zutendaal krijgen we heel wat extra mogelijkheden voor onze bedrijfsactiviteiten en kunnen we onze watergebonden activiteiten nog versterken. Daarnaast is dit goed voor de ontwikkeling van het aangrenzende natuurgebied. Op deze manier maken we dus de ruimte optimaal voor de medewerkers die onze producten en diensten bedenken, maken en verkopen. Tegelijkertijd verbeteren we onze omgeving en dus ook de samenleving. Een perfecte win-win situatie!”

Foto deelnemers persmoment ebema

vlnr: Joël Bijnens, afdelingshoofd De Vlaamse Waterweg nv / Frieda Brepoels, voorzitter De Vlaamse Waterweg nv / Bart Van Winkel, CEO Ebema / Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken / Ludo Panis, bestuurder Ebema / Jan Panis, bestuurder Ebema / Sonja Kuypers, CEO Ebema

Laatste nieuws

Top