Nieuws : Ondergrondse koker ter hoogte van de brug over de sluis in Bossuit in Avelgem wordt hersteld

Ondergrondse koker ter hoogte van de brug over de sluis in Bossuit in Avelgem wordt hersteld

Eind mei werd door De Vlaamse Waterweg nv een waterlek vastgesteld in een betonnen koker tussen het pompstation en de sluis van Bossuit. Het lek werd gelokaliseerd en er werd een gespecialiseerde aannemer gezocht. In de loop van deze week start de herstelling van de ondergrondse koker.

Ondergrondse koker ter hoogte van de brug over de sluis in Bossuit in Avelgem wordt hersteld

Herstellingswerken ondergrondse koker
De ondergrondse, betonnen koker pompt water uit de Boven-Schelde om het water in het kanaal Bossuit-Kortrijk op peil te houden. Van zodra het lek werd ontdekt, werd de koker tijdelijk afgesloten. Een tweede koker zorgt ervoor dat het waterniveau van het kanaal op peil blijft. Het lek is ondertussen gelokaliseerd en de Vlaamse waterwegbeheerder heeft een gespecialiseerde aannemer gevonden om de herstellingswerken uit te voeren.
In de loop van deze week starten de voorbereidende werken, namelijk het opvullen van de eerder gegraven put in de Doorniksesteenweg en het slijpen van een gat in de dakplaat van de koker voor een vlotte toegang. In de week van 24 juni wordt normaal gezien de koker zelf hersteld van binnenuit. Daarna wordt de wegenis en het jaagpad hersteld.

Alternerend verkeer Doorniksesteenweg
Op de Doorniksesteenweg wordt er voorlopig alternerend verkeer toegestaan om veilig te kunnen werken en het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen. Samen met de gemeente, lokale politie en de aannemer richt De Vlaamse Waterweg nv er zich op om voor het bouwverlof de werken te kunnen afronden en de gewestweg opnieuw open te kunnen stellen voor verkeer in beide richtingen.

Laatste nieuws

Top