Nieuws : Onderbreking jaagpad door werken gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver

Onderbreking jaagpad door werken gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver

Op maandag 2 juli start De Vlaamse Waterweg nv in Mechelen met de aanleg van twee sluizen: één in de Netedijk en één in de Dijledijk. Door deze werken is het jaagpad tijdelijk onderbroken. Fietsers en wandelaars moeten een alternatieve route nemen.

Onderbreking jaagpad door werken gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver

In Mechelen werken de Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van het Sigmaplan aan het gecontroleerd overstromingsgebied ‘Grote Vijver’. Met het Sigmaplan wil de Vlaamse overheid de brede omgeving van Mechelen en Rumst beschermen tegen overstromingen en natuurlijker maken. Over enkele jaren zal Grote Vijver bij stormvloed overtollig water van de Dijle opvangen.

Jaagpad onderbroken
De aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied gaat gepaard met de bouw van twee sluizen. Dat zijn als het ware kokers die in een open bouwput dwars doorheen de dijk gebouwd worden. Het jaagpad op de dijk is daarom tijdelijk onderbroken.

Hinder en duur van de werken
Tijdens de werken is het jaagpad langs de Nete en de Dijle afgesloten voor fietsers en voetgangers. De ‘blauwe bruggen’ over de Dijle en de Nete en het jaagpad ertussen blijven wel toegankelijk. De werken starten op 2 juli en zullen ruim een jaar duren. Tijdens de periodes van onderbreking moeten fietsers en voetgangers een alternatieve route nemen. Enerzijds is er een alternatieve route langs de linkeroever van de Dijle via Heffen en de wijk Battel, anderzijds langs de rechteroever van de Nete via Rumst en Walem (zie kaartje onderaan). Voor het fietsknooppuntennetwerk is er een omleiding voorzien.

De dijken zijn niet de volledige periode afgesloten:

  • De Dijledijk wordt afgesloten vanaf 2 juli tot en met 13 juli. De Netedijk is dan wel nog toegankelijk.
  • Tijdens het bouwverlof (14 juli tot en met 05 augustus) zijn zowel de Dijledijk als de Netedijk toegankelijk.
  • Na het bouwverlof (6 augustus) worden beide dijken afgesloten tot het einde van de werken.

Sluizen met verschillende functies
De Vlaamse Waterweg nv bouwt twee verschillende ‘kunstwerken’. In de Dijledijk komt er een uitwateringssluis ter hoogte van het industriegebied Mechelen-Noord. Deze sluis zorgt voor de afvoer van het in het overstromingsgebied opgevangen water naar de Dijle als het water in de rivier lager staat. De tweede sluis komt in de Netedijk, vlakbij de ‘blauwe brug’ over de Nete. Het gaat om een in- en uitwateringssluis. Ook zij kan opgevangen water afvoeren naar de Nete, maar ze zorgt er tegelijk voor dat er elke dag een beperkte hoeveelheid water in en uit het noordelijke deel van Grote Vijver stroomt, op het ritme van eb en vloed. Zo ontwikkelen zich in het gebied slikken en schorren, en vormt zich een landschap vergelijkbaar met dat in het gecontroleerd overstromingsgebied Zennegat in de buurt.

Vervolg
Zodra de sluizen klaar zijn, starten de werken aan de overloopdijk langs de Dijle. Over die dijk stroomt het Dijlewater bij stormtij het overstromingsgebied binnen. Een ringdijk houdt het water in het gebied tegen. Grote delen daarvan zijn al klaar, en nu wordt er de laatste hand aan gelegd. Het volledige gecontroleerd overstromingsgebied zal vermoedelijk na 2020 afgewerkt zijn en in werking kunnen treden.

Meer informatie
Een kaartje met de afgesloten wegen en de geplande omleidingen vind je hieronder. Een overzicht van de omleidingen op het fietsknooppuntennetwerk vind je op www.routedokter.be of de Facebookpagina van de routedokter.

Volg al het nieuws over het Sigmaplan en het project Dijlemonding via www.sigmaplan.be/dijlemonding of via de Twitter- en Facebookpagina van het Sigmaplan.

Kaart alternatieve route voor fietsers en wandelaars

Laatste nieuws

Top