Link naar homepage

Oever ter hoogte van Beernemse Watersportvereniging wordt hersteld

Oever ter hoogte van Beernemse Watersportvereniging wordt hersteld

Sinds begin maart herstelt De Vlaamse Waterweg nv de oever van het Kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de Beernemse jachthaven. Eind april is gestart met de heiwerken van fase 1 die de komende drie weken voor geluidshinder en trillingen in de omgeving kunnen zorgen.

Oever ter hoogte van Beernemse Watersportvereniging wordt hersteld

Uit eerdere inspectie bleek de bestaande oever te verzakken. Hierdoor zou het loopvlak van de steiger binnen afzienbare tijd in het water belanden. Om dit te vermijden besliste De Vlaamse Waterweg nv in overleg met de Beernemse Watersportvereniging (BWSV) een nieuwe oeververdediging aan te brengen in damplanken. Hieraan zal dan een nieuwe vlottende steiger worden voorzien op kosten van de BWSV.

De voorbije weken veroorzaakten de afbraakwerken weinig hinder, maar heien van damplanken zorgt over het algemeen voor hinder van geluid en trillingen bij omwonenden.

Verloop van de werken

De herstelling verloopt in twee fasen. Het afwaartse stuk tussen slipway en clubhuis wordt momenteel aangepakt en zal vermoedelijk klaar zijn voor het bouwverlof. De tweede fase tussen clubhuis en drijvende steiger is voorzien van oktober tot het einde van het jaar.

Toegankelijkheid

Gedurende het verloop van de werken kunnen enkel vaartuigen van BWSV-leden aanmeren, op aanduiden van de havenmeester.

Laatste nieuws

Top