Link naar homepage

'Numble’ grote winnaar van de online Smart Shipping hackathon van De Vlaamse Waterweg nv

'Numble’ grote winnaar van de online Smart Shipping hackathon van De Vlaamse Waterweg nv

Op 26 en 27 november organiseerde De Vlaamse Waterweg nv in samenwerking met Antwerp Management School en EY de allereerste Smart Shipping Hackathon. De hackathon legde de focus op ideeën en oplossingen voor de vele uitdagingen waar de binnenvaart vandaag voor staat op het vlak van Smart Shipping.

'Numble’ grote winnaar van de online Smart Shipping hackathon van De Vlaamse Waterweg nv

Een succesvolle Hackathon
215 deelnemers van over de hele wereld, verdeeld in 17 teams en ondersteund door coaches met sectorspecifieke kennis op vlak van Smart Shipping gingen in 36 uur op zoek naar tastbare oplossingen voor vier concrete uitdagingen. Voor elke uitdaging werd een winnend team gekozen door de jury. Deze 7-koppige jury keek naar 5 criteria om de meest innovatieve, creatieve én bruikbare oplossingen te selecteren:

  1. Hoe innovatief is het idee?
  2. Hoe groot is de waarde creatie?
  3. Is de oplossing reeds voldoende uitgewerkt?
  4. Wat is de haalbaarheid van de oplossing? Kan het gemakkelijk in werking treden?.
  5. Hoeveel vooruitgang is er geboekt tijdens de hackathon?

De winnende teams:

Uitdaging 1: Hoe kan een geautomatiseerd binnenvaartschip veilig door een sluis varen als er geen personen op het binnenvaartschip aanwezig zijn?

TU Delft - Smart Ropes
"We lossen het probleem op van het aanmeren van geautomatiseerde schepen in navigatiesluizen. Aangezien er geen mensen op het schip of in de sluis aanwezig zijn, moet dit afmeerproces worden geautomatiseerd.”

Uitdaging 2: Hoe moet de communicatie verlopen om veilig te kunnen navigeren met geautomatiseerde en conventionele binnenvaartschepen?

Flumensys Technologies - Flumen Platform
"Een op kaarten gebaseerd communicatieplatform dat infrastructurele gegevens, de live locatie van schepen en boten integreert en diensten verleent aan onbemande/autonome agenten en exploitanten van afstandsbesturingen."

Uitdaging 3: Hoe gaan we om met vaarwegmanagement voor zowel geautomatiseerde als conventionele binnenvaartschepen?

Numble - Wave - Slimme navigatie, eenvoudig gemaakt
"Wave automatiseert uw scheepsplanningstaken door alle relevante afhankelijkheden voor uw reizen in real-time te monitoren."

Uitdaging 4: Hoe kan de overheid nieuwe technologieën integreren en zich organiseren met het oog op optimaal verkeersmanagement?

Touch nothing call a Vessel Train - Remote Terminal for Vessel Train Application
"Remote terminal om de reactietijden van onbemande bruggen te verbeteren."

Tot slot werd Numble met zijn navigatiesysteem Wave grote groepswinnaar.

Niet zomaar een vrijblijvende brainstorm
Dankzij alle betrokken partners bij de Smart Shipping Hackathon kunnen de winnaars hun oplossingen verder ontwikkelen en testen. “Samen met minister Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken kijk ik dan ook reikhalzend uit naar de implementatie van de oplossingen over enkele maanden of jaren”, aldus Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Dank ook aan alle deelnemers om ons te helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen in de binnenvaart om zo het potentieel van vervoer over water nog beter te benutten. We roepen alle hackathonians op om het innovatie werk voort te zetten!”

Smart Shipping maakt de binnenvaart toekomstbestendig
Smart Shipping is de toekomst van de binnenvaart en de binnenvaart is belangrijk voor de toekomst van Vlaanderen. Vlaanderen is helaas een regio met verkeerscongestie. Het is een beleidsambitie om het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer beduidend te verhogen in het belang van mobiliteit en klimaat.

Om dit te bewerkstelligen investeert De Vlaamse Waterweg nv voortdurend in de bedrijfszekerheid en de uitbouw van haar waterwegennet. Betrouwbaarheid en voldoende capaciteit zijn immers de fundamenten van een aantrekkelijk waterwegproduct voor bevrachters en ondernemingen. Maar De Vlaamse Waterweg nv investeert niet enkel in de hardware van het waterwegennet. Ook op het vlak van technologie staat de binnenvaartsector niet stil en is het zaak om voortdurend te evolueren zodat binnenvaart nog efficiënter wordt.

De Vlaamse Waterweg nv is ervan overtuigd dat innovaties op het vlak van automatisering en digitalisering de sector echt vooruit zullen helpen en heeft daarom het Smart Shipping-programma opgezet. Het programma richt zich op 3 pijlers:

  1. Slimme schepen: schepen die geautomatiseerde systemen aan boord hebben
  2. Slimme infrastructuur: de waterweginfrastructuur moet zich klaarmaken voor automatisering en afstandsbediening.
  3. Slimme communicatie: de interactie tussen conventionele schepen, slimme schepen en slimme infrastructuur.

Vandaag is Vlaanderen koploper op het vlak van Smart Shipping in Europa. Vorig jaar nog paste de Vlaamse Waterweg nv het wettelijk kader aan waardoor testen met onbemande vaartuigen op het ganse waterwegennet geconditioneerd mogelijk werden.

Het begon met een schaalmodel, maar ondertussen varen er - dankzij samenwerking met verschillende organisaties en bedrijven - al een jaar geautomatiseerde vaartuigen op de Vlaamse waterwegen, waaronder Watertruck+, ZONGA en allicht binnenkort ook Autoship.

Meer dan 200 internationale hackers online
Maar ook een creatieve methode als deze online hackathon is een primeur in Smart Shipping. Omdat De Vlaamse Waterweg nv zich nog meer wil richten op innovatief denken en handelen in de binnenvaartsector en de samenwerking met alle betrokken actoren wil stimuleren, organiseerde ze daarom deze hackathon rond Smart Shipping. Op die manier wil De Vlaamse Waterweg nv verder inspelen op creatieve methodes die de binnenvaart vooruit moeten helpen.'

Laatste nieuws

Top