Link naar homepage

Noordkaai in Izegem bolt als nooit tevoren

Noordkaai in Izegem bolt als nooit tevoren

Op zondag 17 mei werd de Noordkaai langs het kanaal Roeselare-Leie in Izegem voorzien van een finale toplaag in asfalt. De Vlaamse Waterweg nv en stad Izegem stellen deze belangrijke toegangsweg naar de nabijgelegen industriezone vanaf maandagochtend 18 mei weer open voor het verkeer. De aannemer werkte alles netjes binnen de vooropgestelde tijd af.

Noordkaai in Izegem bolt als nooit tevoren

De Noordkaai langs het kanaal Roeselare-Leie in Izegem is een belangrijke toegangsweg voor de vele bedrijven die er gevestigd zijn. Om een vlotte bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verzekeren, legde waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv, in nauwe samenwerking met de stad Izegem, een nieuw wegdek aan tussen de Centrumbrug en het kruispunt met de Lodewijk De Raetlaan.

Waar nodig werden de watergoten en waterslikkers vervangen. Vervolgens bracht aannemer Willemen Infra nieuwe wegfundering en twee onderlagen aan. Tot slot volgde de toplaag in asfalt en zo kan de Noordkaai vanaf 18 mei weer opengesteld worden voor het verkeer. De kostprijs van de werken bedraagt 1,26 miljoen euro.

Belangrijke trafiekzone voor multimodaal transport
“Deze werken zijn van cruciaal belang voor vlot water- en wegtransport”, aldus Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Regio West van De Vlaamse Waterweg nv. De goederen worden aangevoerd via het water naar de vele bedrijven die hier aanwezig zijn, en worden vervolgens opgeslagen of verwerkt om ze daarna verder via de weg te verdelen. “Het kanaal Roeselare-Leie is jaarlijks goed voor 4,5 miljoen ton vervoerde goederen en is een belangrijke as voor watergebonden transport. Maar liefst 1,1 miljoen ton daarvan wordt overgeslagen via de Noordkaai.”

Goede afspraken met bedrijven
Tijdens de werken werd de Noordkaai opgedeeld in twee zones waaraan gelijktijdig gewerkt werd. “Om alles in goede banen te leiden, was er nauw overleg met de aanwezige bedrijven”, beaamt Bert Maertens, burgemeester van Izegem. “Dankzij de gefaseerde aanpak en aangepaste omleidingsroutes bleven de bedrijven en hun overslaginstallaties gedurende de volledige periode van de werken toegankelijk.”

Laatste nieuws

Top