Link naar homepage

Nieuwe waterkaarten voor stad Gent

Nieuwe waterkaarten voor stad Gent

Nu het weer volop zomer wordt, weerklinkt de lokroep van het water steeds luider in de Gentse binnenstad. Binnenvaart, populaire publieksevenementen, woonboten, … palmen allemaal een stukje op of naast de blauwe publieke ruimte in.

Nieuwe waterkaarten voor stad Gent

Om een mooie mix van functies ook in de toekomst te garanderen ontwikkelden De Vlaamse Waterweg nv en stad Gent de allesomvattende beleidsvisie ‘Water in de stad Gent’. Vanaf vandaag kan je alvast een van de actiepunten van deze visie online bekijken én beleven.

Voor elk wat waters

De beleidsvisie 'Water in de stad Gent' bekijkt de huidige en toekomstige rol (en het gebruik) van water in Gent vanuit 6 verschillende uitdagingen. Gaande van het versterken van Gent als waterstad, economie, mobiliteit tot waterkwaliteit en ecologie, maar ook verblijven op of naast het water. Deze allesomvattende beleidsvisie werd vertaald in concrete actiepunten die stapsgewijs over de komende jaren worden uitgevoerd.

Gent beschikt over heel wat binnenwateren die door verschillende gebruikers maar al te graag benut worden. Om een goed overzicht te bieden van alle functies en mogelijkheden van deze blauwe, publieke ruimte, werden 3 waterkaarten ontwikkeld voor de stad. De kaarten zijn toegespitst op de verschillende soorten gebruikers. Vanaf vandaag kan je op de website van De Vlaamse Waterweg nv en stad Gent een kaart met alle ligplaatsen, een toeristische kaart en een vaarkaart terugvinden.

“Vlaanderen investeert volop in de Gentse waterwegen. We merken dat iedereen in Gent het water op wil en om aan alle initiatieven en wensen te voldoen, hebben we een duidelijk kader gecreëerd. Zo kunnen we vermijden dat de waterwegen van Gent dichtslibben en garanderen dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van deze blauwe levensaders”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “De realisatie van de eerste, nieuwe waterkaarten voor de stad Gent tonen aan dat we vlot vooruit varen met de visie.”

Nieuwe route voor kano en kajak

De vaarroutes voor pleziervaartuigen in Gent liggen al lang vast. Maar naast pleziervaartuigen komen de laatste jaren ook veel kajaks en kano’s voor op het water. Deze routes waren erg beperkt. Tot nu, want vanaf 1 juli tot eind oktober komt er een tijdelijke kano- en kajakoverstap aan de Franse Vaart, met doorvaart achter het Keizerpark in Gent. Kajakkers en kanoërs kunnen er gebruik maken van 2 tijdelijke pontons om makkelijk en veilig in en uit het water te gaan. De pontons liggen ter hoogte van de aarden dam en onder de brug van de Brusselsesteenweg. Alle info over deze kajaklus, en andere kajakroutes kan je vinden op de nieuwe vaarkaart.

Na eind oktober 2021 verdwijnen de tijdelijke pontons. Vanaf dan kan je vanuit Gent centrum enkel tot de voorkant van het Keizerpark varen en terug. Hetzelfde voor de Franse Vaart.

“Water in de stad zorgt voor verkoeling en dat is belangrijk is in de strijd tegen het hitte-eilandeffect. Maar het biedt ook meer kwaliteit aan de publieke ruimte. Waterwegen in de stad zijn echte attractiepolen waarlangs mensen gaan wandelen, fietsen, rusten of ontmoeten. Met de nieuwe kaarten bieden we bewoners en bezoekers een duwtje in de rug om op ontdekking te gaan.” Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Stedenbouw en Publieke Ruimte.

Laatste nieuws

Top