Nieuws : Nieuwe oeververdediging met kaaiplateau aan de oude Schelde-arm in Kerkhove

Nieuwe oeververdediging met kaaiplateau aan de oude Schelde-arm in Kerkhove

Vanaf 4 februari 2019 werkt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv aan de oude Schelde-arm van de Boven-Schelde in Kerkhove (Avelgem). We vernieuwen de oever langs de Kaaistraat. Er komt een kaaimuur, waarvan een deel kaaiplateau wordt voor graanverwerkingsbedrijf Molens T’Kindt. Fietsers en autobestuurders moeten een plaatselijke omleiding volgen via Ten Hove, voetgangers kunnen blijven passeren via de Kaaistraat.

Nieuwe oeververdediging met kaaiplateau aan de oude Schelde-arm in Kerkhove

Aan de oude Schelde-arm van de Boven-Schelde in Kerkhove werkt De Vlaamse Waterweg nv vanaf 4 februari 2019 aan een nieuwe oeververdediging. De oever wordt beschermd en verstevigd met een kaaimuur van 97 meter lang. Daarvan zal 10 meter verder ingericht worden als kaaiplateau voor graanverwerkingsbedrijf Molens T’Kindt. Zonder onvoorziene omstandigheden zijn de werken klaar eind juli 2019.

Het totaal van de werken bedraagt 985.000 euro, waarvan De Vlaamse Waterweg nv 782.000 euro betaalt, Molens T’Kindt 151.000 euro en Aquafin 52.000 euro. 

Verloop van de werken
Eerst voeren we de nodige afbraakwerken uit en brengen we een tijdelijke damwand aan om de bouwkuip te realiseren. Vervolgens starten we met de bouw van de kaaimuur. Wanneer die klaar is, kan de tijdelijke damwand verwijderd worden en brengen we de bodembescherming aan. Tot slot werken we het kaaiplateau verder af.

Toegankelijkheid tijdens de werken
Tijdens de werken kunnen voetgangers blijven passeren via de Kaaistraat. Fietsers en autobestuurders moeten een plaatselijke omleiding volgen via Ten Hove.

Bij de opmaak van het ontwerp en tijdens de werken wordt rekening gehouden met de jachthaven die in deze oude Schelde-arm gelegen is. Pleziervaart kan blijven passeren, er zullen echter ter hoogte van de werken een viertal aanmeerplaatsen niet toegankelijk zijn.
 

Laatste nieuws

Top