Nieuwe fietsbrug in Schoten zorgt voor veilige oversteek

Nieuwe fietsbrug in Schoten zorgt voor veilige oversteek

De Vlaamse Waterweg nv bouwt een nieuwe fietsbrug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten aan sluis 10 in Schoten. “We voorzien 1,3 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe veilige fietsbrug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Een afzonderlijke fietsbrug zorgt er voor dat de fietser niet meer over de smalle sluisbrug moet rijden en in conflict kan komen met gemotoriseerd verkeer dat zich op die brug bevindt. De nieuwe brug zal een stimulans zijn om op een actieve manier te pendelen naar het werk of de school. Een extra ingreep om de fietsreflex aan te wakkeren én om onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen te behalen.”

Nieuwe fietsbrug in Schoten zorgt voor veilige oversteek

Bij sluis 10 in Schoten bevindt zich momenteel een kleine wegbrug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. De smalle sluisweg vormt de verbinding tussen de Sluizenstraat (in het oosten) en de Wijnegembaan (in het westen). 

De huidige verbinding aan het smalle bruggetje over sluis 10 is niet optimaal. De smalle weg over de sluis laat geen dubbelrichting verkeer toe, sterker nog zelfs een fietser en een auto kunnen niet naast elkaar rijden. Auto’s en fietsers delen er nu het smalle wegdek via beurtelings verkeer.

Nieuwe, afzonderlijke fietsbrug
De nieuwe fietsbrug komt vlak naast de bestaande smalle autobrug over sluis 10 te liggen en zal aan beide zijden rechtstreeks aansluiten op de jaagpaden van de Sluizenstraat en de Wijnegembaan. De fietsbrug wordt een composietbrug met een overspanning van 32 meter en een dwarsdoorsnede van 7 meter tussen de brugleuningen en een fietsbreedte van 5 meter.

Een aparte fietsbrug zal ervoor zorgen dat fietsers volledig gescheiden van het autoverkeer comfortabel en vlot het kanaal kunnen oversteken. De brug zal zo een veilige verbinding vormen tussen twee fietssnelwegen: de F15 (Turnhout-Antwerpen) langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en de F5 (Hasselt-Antwerpen) langs het Albertkanaal”, benadrukt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “De nieuwe verbinding zal voor een extra boost zorgen voor het nu al intense fietsverkeer op deze locatie. Het gaat dan zowel over recreatief als woonwerk verkeer.”

De werken starten na de paasvakantie. Als loopt zoals gepland kunnen de eerste fietsers in oktober 2023 over de nieuwe fietsbrug. Op enkele dagen na zal alle verkeer tijdens  de werken  gewoon kunnen passeren”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv

De werken worden uitgevoerd door Herbosch-Kiere nv voor een bedrag van 1,3 miljoen (excl. btw) De werken worden medegefinancierd door Europa.

logo meegefinancierd door europa

Laatste nieuws

Top