Link naar homepage

Nieuwe boogbrug geplaatst in Beringen

Nieuwe boogbrug geplaatst in Beringen

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe brug over het Albertkanaal in Beringen: dit weekend werd de nieuwe stalen boogbrug van het montageterrein langs het Albertkanaal naar haar definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd. De bouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter om zo het vervoer over water te stimuleren. De brug in Beringen wordt de langste stalen boogbrug over het Albertkanaal.

Nieuwe boogbrug geplaatst in Beringen

De afgelopen maanden werd heel wat voorbereidend werk gedaan. De boogbrug werd in het werkhuis klaargemaakt en in stukken naar een montageterrein langs het Albertkanaal vervoerd. De brug is immers te groot om over een grote afstand in haar geheel te vervoeren. Op het montageterrein werden de verschillende delen aan elkaar gemonteerd. Tijdens die voormontage werden op beide kanaaloevers ook de landhoofden gebouwd, waarop de brug zal rusten.

Dit weekend is de gemonteerde stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie stroomopwaarts van de bestaande brug gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd. 

Afgelopen vrijdag is de brug van het montageterrein naar het ponton gereden met behulp van 4 sets SPMT -rolwagens. Het ponton met vijzelsysteem heeft een capaciteit van 4000 ton. Zaterdagavond 20u is het ponton met de brug van het montageterrein richting landhoofden gevaren. Vanaf 22u is dan gestart met het op hoogte vijzelen van de brug. Deze operatie liep de ganse nacht door. Eénmaal op hoogte is de brug zondagmorgen 39° gedraaid op het ponton. Na het roteren is de brug op haar definitieve positie geplaatst. Omstreeks 15 uur lag de nieuwe boogbrug op haar plaats.

“De invaaroperatie was een technisch hoogstandje”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “De nieuwe boogbrug is 175 meter lang, 30 meter hoog en weegt ongeveer 2700 ton. Dat spreekt tot de verbeelding. De afmetingen van het brugdek en het enorme gewicht maken van de ganse operatie een echt huzarenstuk. De werken worden uitgevoerd door het aannemerscollectief VIA T Albert voor een totaal bedrag van 25 miljoen euro.”

De komende maanden wordt de brug verder afgewerkt. De brug krijgt twee rijstroken en een vrijliggend afgeschermd dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed. De nieuwe brug maakt dat ook de verkeersafwikkeling in de omgeving opnieuw vorm wordt gegeven. Zo wordt het kruispunt van de brug met de Kasteletsingel heraangelegd t.h.v. de nieuwe bruglocatie. Er komt een uitgekiende verkeerslichtenregeling waarbij een aantal verkeersbewegingen conflictvrij buiten de lichtenregeling kunnen gebeuren, zodat de capaciteit van de verkeerslichten optimaal kan verlopen. Verder wordt er een ovonde voorzien ter hoogte van het kruispunt met de N717. Hier komt ook een nieuwe fietstunnel onder de N717 om de fietser veilig en vlot langs dit kruispunt te leiden. Voor de fietser wordt een verkeersveilig netwerk uitgebouwd langs de jaagpaden langs het Albertkanaal als alternatief voor de drukke Kasteletsingel (en Paalsesteenweg). 

Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe brug in september 2021 worden geopend voor het verkeer. Aansluitend wordt de oude brug afgebroken. Het einde van de werken is voorzien voor juli 2022.

Het jaagpad op rechteroever blijft ter hoogte van het montageterrein onderbroken tot een 2-tal weken na het invaren van de brug. Nadien wordt het jaagpad opnieuw opengesteld tot september 2021.

Mijlpaal rijker
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters benadrukt het belang van de verhogingswerken aan de bruggen over het Albertkanaal. “In de huidige mobiliteitscontext biedt het transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg. Vlaanderen telt ruim 1000 kilometer bevaarbare waterweg en heel wat bedrijven liggen in de directe omgeving van onze waterwegen. De binnenvaart moet dan ook een hoofdrol spelen in het vrijwaren van onze mobiliteit. Over het Albertkanaal worden jaarlijks bijna 40 miljoen ton goederen vervoerd. Omgerekend is dat twee miljoen vrachtwagens per jaar of elke dag 8000 vrachtwagens minder op onze wegen. In 2021 zullen de laatste brugprojecten worden aanbesteed en gegund, voor deze versnelling voorzien we 96 miljoen euro uit de relance ‘Vlaamse Veerkracht’. In 2023 zal het varen met vier lagen containers een feit zijn: een gunstig perspectief voor ondernemers en bevrachters.”

“Door de doorvaarthoogte onder alle bruggen van het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter stimuleert De Vlaamse Waterweg nv de binnenvaart en maakt het transporten van schepen tot vier containerlagen mogelijk”, zegt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. “Met het plaatsen van deze nieuwe boogbrug in Beringen zijn we alweer een mijlpaal rijker en komen we opnieuw een stapje dichter bij dat doel. Straks zal iedereen de vruchten kunnen plukken van deze capaciteitsuitbreiding van het Albertkanaal.”

“Ondertussen zijn 43 van de 62 bruggen verhoogd en 14 andere bruggen in uitvoering, waaronder deze nieuwe brug hier in Beringen. De  Vlaamse Waterweg nv wil met deze werken bedrijven nog betere kansen bieden om de waterweg in te schakelen in hun logistieke keten. Wij houden de vaart in de verdere uitbouw van transport over water.” besluit Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Je vindt actuele informatie en de omleidingsplannen op deze pagina.

Laatste nieuws

Top