Nieuwe beleidsvisie: Vlaams minister Lydia Peeters verzoent gemengd gebruik van jaagpaden met verkeersveiligheid

Nieuwe beleidsvisie: Vlaams minister Lydia Peeters verzoent gemengd gebruik van jaagpaden met verkeersveiligheid

De voorbije jaren is de fietsintensiteit op de jaagpaden langs de Vlaamse waterwegen, zowel voor recreatief als voor woon-werkverkeer, sterk gestegen. Om het medegebruik van het jaagpad in goede banen te leiden, komen Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en De Vlaamse Waterweg nv met de nieuwe visie ‘Functioneel en recreatief medegebruik van jaagpaden’.

Nieuwe beleidsvisie: Vlaams minister Lydia Peeters verzoent gemengd gebruik van jaagpaden met verkeersveiligheid

“Onze jaagpaden zijn immens populair en dat bij zeer diverse gebruikers. Van fietsers, wandelaars en rolschaatsers tot hengelaars en functionele gebruikers van de waterweg. Bovendien zijn onze jaagpaden een enorme troef voor fietsend Vlaanderen en zijn ze al deels ingeschakeld als fietssnelwegen”, onderstreept minister Peeters. “Met de beleidsvisie willen we een kader scheppen voor een verkeersveilig medegebruik van de jaagpaden waar iedereen welkom is.”

Langs de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen liggen bijna 2.000 km al dan niet verharde jaagpaden en dijkwegen. Oorspronkelijk waren de jaagpaden dienstwegen voor het beheer en onderhoud van de waterwegen. Doorheen de jaren zijn jaagpaden populair geworden bij een divers publiek aan gebruikers en kennen ze een toenemend en steeds meer divers fietsverkeer. De diversiteit aan gebruikers maakt dat jaagpaden een ‘shared space’ zijn met verschillende verwachtingen en gebruikswensen.

Hoffelijk rijden = veilig rijden

Om het medegebruik van de jaagpaden op een veilige manier te laten verlopen werkte De Vlaamse Waterweg nv op vraag van Vlaams minister Lydia Peeters een visie op de jaagpaden uit. De beleidsvisie vormt het eindproduct van een grondige studie op basis van een brede stakeholderbevraging waaronder ook de Taskforce Verkeersveiligheid.

“We willen het functioneel en recreatief medegebruik van onze jaagpaden maximaal faciliteren om ook zo het aantal duurzame verplaatsingen te versterken. Iedereen is welkom op onze jaagpaden maar het moet veilig kunnen verlopen. Daarom geldt er voor iedereen een maximum snelheid van 30 km/uur en blijft hoffelijkheid van alle gebruikers een belangrijk aspect. Als we de verkeersregels respecteren en alert zijn voor de omgeving en voor elkaar, wordt het jaagpad veilig en aangenaam voor alle gebruikers. Zo kunnen we samen het potentieel van onze jaagpaden beter benutten, in veilige omstandigheden.”, aldus minister Peeters. “Deze zomer zullen we hier nog extra op inzetten via de lancering van een nieuwe verkeersveiligheidscampagne langs onze jaagpaden.”

Verlichting en winteronderhoud van jaagpaden

Voor minister Peeters primeert absoluut de verkeersveiligheid op de jaagpaden en daarom wordt er in de visie ook gekeken naar verlichting en het (winter)onderhoud van de jaagpaden.

“Het is de ambitie van De Vlaamse Waterweg nv om ervoor zorgen dat iedereen die het jaagpad gebruikt, het op een veilige manier kan gebruiken. Een degelijk onderhoud is daarbij belangrijk en op weloverwogen locaties kan obv veiligheidsoverwegingen verlichting toegestaan worden”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “In samenspraak met lokale besturen wil De Vlaamse Waterweg nv er ook voor
zorgen dat jaagpaden die deel uitmaken van fietssnelwegen in de toekomst sneeuw- en ijsvrij gehouden worden. Het is daarbij van belang dat er niet gestopt worden aan grenzen van een gemeente of gebied, maar volledige routes ijs- of sneeuwvrij gemaakt worden.”

Maximumsnelheid 30 km/u

Momenteel zijn speedpedelecs al toegestaan op enkele trajecten die zijn ingeschakeld als fietssnelweg, maar op termijn worden ze op álle jaagpaden toegelaten. Net als alle andere gebruikers zullen zij zich aan de maximumsnelheid van 30 km/uur moeten houden en zich op een hoffelijke manier moeten verplaatsen ten opzichte van andere gebruikers op het jaagpad.

De volledige visie op de jaagpaden is terug te vinden op www.vlaamsewaterweg.be/jaagpaden.

Laatste nieuws

Top