Nieuws : Nieuw wegdek voor de Noordkaai in Izegem

Nieuw wegdek voor de Noordkaai in Izegem

Maandag 29 april 2019 start De Vlaamse Waterweg nv met de vernieuwing van het wegdek van de Noordkaai langs het kanaal Roeselare-Leie in Izegem. Het einde van de werken is voorzien voor de eerste helft van 2020.

Nieuw wegdek voor de Noordkaai in Izegem

De Noordkaai langs het kanaal Roeselare-Leie in Izegem is een belangrijke toegangsweg voor de vele bedrijven die er gevestigd zijn. Het wegdek is aan vernieuwing toe om een vlotte bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verzekeren. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv start maandag 29 april 2019 met de aanleg van een nieuw wegdek tussen de Centrumbrug en het kruispunt met de Lodewijk De Raetlaan. Het einde van de werken is voorzien in de eerste helft van 2020.

Verloop van de werken
Eerst verwijdert de aannemer het wegdek in asfalt, de watergoten en de waterslikkers. Vervolgens wordt de kwaliteit van de wegfundering nagegaan en wordt waar nodig nieuwe fundering aangebracht. Daarna plaatst de aannemer nieuwe watergoten en waterslikkers en brengt hij twee onderlagen aan in asfalt. Aan het einde van de werken volgt de toplaag van het wegdek.

De werken worden opgedeeld in twee zones, gescheiden van elkaar ter hoogte van de Lieven Gevaertlaan, waaraan tegelijkertijd gewerkt wordt. Elke zone is opgesplitst in deelzones die gefaseerd aangepakt worden.

Toegankelijkheid tijdens de werken
Tijdens de werken is de Noordkaai afgesloten voor doorgaand verkeer, dat kan omrijden via de Lodewijk de Raetlaan.

Per zone van de werken is er een omleiding voorzien voor het vrachtverkeer; een via de Lodewijk de Raetlaan en een via de Dam. Per deelzone schuiven de werken op en kan het vrachtverkeer geleidelijk aan weer gebruikmaken van de Lieven Gevaertlaan.

Laatste nieuws

Top