Link naar homepage

Nieuw record voor Vlaamse binnenvaart

Nieuw record voor Vlaamse binnenvaart

Het goederentransport over de Vlaamse waterwegen brak in 2018 alle records – en dat ondanks de uitzonderlijke lange droogteperiode. Er was een globale groei van +1,7% ten opzichte van het vorige topjaar 2017. Het aantal verscheepte containers steeg met +3,6% en het palletvervoer via waterwegen groeide zelfs met +42%. “De groei is positief, maar het moet nóg beter”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Nieuw record voor Vlaamse binnenvaart

De Vlaamse binnenvaart vervoerde in 2018 maar liefst 72 miljoen ton goederen: +1,7% méér dan in het vorige (record)jaar 2017. Zo werden er vorig jaar 853.253 TEU-containers vervoerd over de waterweg (+3,6%).  Het palletvervoer via de binnenvaart steeg zelfs met +42%, wat aantoont dat de Vlaamse aandacht voor nieuwe vervoersniches vruchten afwerpt.

De recordcijfers zijn opvallend, want 2018 kende een uitzonderlijk lange droogteperiode. Er ontstonden extreem lage waterstanden op de Rijn, waardoor de trafiek van en naar Duitsland sterk terugviel. Zo daalde de trafiek op het Albertkanaal (-2,1%).

Toch laat de Vlaamse binnenvaart globaal gezien opnieuw groei optekenen, dankzij de sterke prestaties op de Bovenschelde (+6,8%) en de as Antwerpen-Brussel-Charleroi (+9,8%).

“Deze groei is positief, want elke vracht die vervoerd wordt over de waterweg moet niet meer over de weg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Zonder de binnenvaart hadden er vorig jaar nog eens 3 miljoen vrachtwagens extra over onze wegen gereden. Net daarom wil ik nog meer vracht over het water zien gaan. Ondernemers klagen vaak over de files, maar ze kunnen ook zelf hun steentje bijdragen door meer gebruik te maken van de waterweg. We hebben in Vlaanderen meer dan 1.000 km bevaarbare waterweg. 80% van al onze bedrijven ligt op maximaal 10 km van zo’n waterweg. Er is dus nog veel potentieel”.

“We investeren de volgende jaren sterk in de opwaardering van het Albertkanaal, de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding en de modernisering van het Kanaal naar Charleroi  Een toekomstgericht en betrouwbaar waterwegennet vormt immers hét fundament om ondernemers te overtuigen van de kracht van de waterweg,” stelt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv, vol vertrouwen.

Laatste nieuws

Top