Nieuws : N378 langs Leopoldkanaal in Damme gedeeltelijk opengesteld

N378 langs Leopoldkanaal in Damme gedeeltelijk opengesteld

Na een dijkbreuk op de voorlaatste dag van 2018 raakte de landdijk van het Leopoldkanaal in Damme beschadigd en moest de weg afgesloten worden. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv heeft de landdijk intussen hersteld. Vanaf vandaag wordt de Leopoldsvaart-Noord (N378) langs het kanaal in Damme gedeeltelijk opengesteld. Het wegverkeer kan afwisselend passeren ter hoogte van de dijkbreuk.

N378 langs Leopoldkanaal in Damme gedeeltelijk opengesteld

In de nacht van 29 op 30 december 2018 ontstond een bres in de middendijk tussen het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal. Hierdoor spoelde het water een deel van de landdijk van het Leopoldkanaal weg en raakte de weg beschadigd. De Vlaamse Waterweg nv en de onderhoudsaannemer waren snel ter plaatse om de landdijk te stabiliseren.

Afwisselend verkeer mogelijk
Vanaf vandaag kan het wegverkeer weer gebruikmaken van de Leopoldsvaart-Noord (N378) langs het Leopoldkanaal. Bestuurders, fietsers en voetgangers vanuit beide richtingen kunnen er voortaan afwisselend passeren over de rijstrook richting de Zelzatebrug, ter hoogte van de dijkbreuk. Het verkeer dat van de Zelzatebrug komt, krijgt voorrang om eventuele wegopstoppingen op de N376 te vermijden. De Leopoldsvaart-Noord wordt pas volledig opengesteld wanneer de weg hersteld is.

Herstelling van de rijbaan
Als alles goed gaat, wordt de Leopoldsvaart-Noord in het voorjaar van 2019 hersteld. Eerst moet de landdijk van het Leopoldkanaal, die hersteld werd met breuksteen en kleigrond, zich verder ‘zetten’ en uitharden. Pas wanneer alles stabiel is, kunnen de werken aan de weg starten.

Werken en controle middendijk
De werken aan de middendijk schieten goed op. Eerst werd er een soort ‘mal’ van breuksteen gestort, die nadien opgevuld en afgewerkt wordt met kleigrond. Doeken van geotextiel moeten de grond op zijn plaats houden. Voor deze werken is er redelijk wat aanvoer van breuksteen en grond nodig. De herstellingswerken aan de middendijk zullen vermoedelijk klaar zijn midden februari.

Laatste nieuws

Top