Muggenplaag Wichelen - update

Muggenplaag Wichelen - update

Sinds afgelopen week wordt de gemeente Wichelen geconfronteerd met een knijtenplaag. Deze kleine muggensoort, waarvan de beten erg hinderlijk zijn voor de mens, teistert het gebied Kalkense Meersen-Donkmeer en de nabijgelegen woongebieden. Dankzij de aanhoudende droogte van de voorbije dagen kwam er in het natuurgebied veel droogstaand slib vrij te liggen, de ideale biotoop voor de muggen om hun eitjes te leggen.

Muggenplaag Wichelen - update

In overleg met de diensten van de Gouverneur en De Vlaamse Waterweg nv werd beslist om op vrijdagavond de inham in de Scheldedijk, ter hoogte van Wijmeers 2, uit te diepen. Op die manier kan er meer water door het gebied stromen en wordt een groot deel van de larven en eitjes weg gespoeld. 

Door de gemeentelijke fase van het Noodplan af te kondigen, kan de civiele bescherming opgeroepen worden om extra water in het gebied te pompen. Verschillende experten en overheidsinstanties zoeken samen naar een oplossing om de muggenplaag onder te controle te krijgen. 

Inwoners die hinder ondervinden, kunnen hun naam en contactgegevens bezorgen aan de gemeentediensten via noodsituatie@wichelen.be. Deze gegevens worden gebruikt om de gebieden met de grootste overlast in kaart te brengen. 

Voor verdere info kan er contact opgenomen worden met burgemeester Kenneth Taylor: 0486/76.29.20 of met Carolien Peelaerts, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg nv, via carolien.peelaerts@vlaamsewaterweg.be of 0498/94.58.88. 

UPDATE 10 juli 2018

De gemeente Wichelen heeft de voorbije dagen, in nauw overleg met verschillende overheidsinstanties en een ploeg van experten, zoveel mogelijk informatie verzameld rond de knijtenplaag in het gebied Kalkense Meersen Donkmeer. De verzamelde data zijn een collectief van gegevens die ter plaatse werden vastgesteld en/of gemeld werden door buurtbewoners.

Door de hoge temperatuur, de aanhoudende droogte en de lage waterstand kwam in het deelgebied Wijmeers 2 uitzonderlijk veel slib bloot te liggen. De ideale biotoop voor knijten om hun eitjes te leggen. In een eerste fase heeft waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv afgelopen weekend de bestaande bres van Wijmeers verdiept en hebben Civiele Bescherming en brandweer extra water in het gebied gepompt. Het verdiepen en verbreden van de inwatering werd dinsdag 10 juli 2018 afgerond.

In een tweede fase, die start op woensdagochtend 11 juli 2018, zal in de oude Scheldedijk stroomopwaarts de bestaande bres een nieuwe bres gemaakt worden. Die moet ervoor zorgen dat het gebied sneller ontwatert. Op die manier maken we de omstandigheden minder gunstig voor de knijten. De pomp van de Civiele Bescherming zal weggehaald worden alvorens de bres te maken.

Naast de reeds getroffen maatregelen zal De Vlaamse Waterweg nv met een team van experten onderzoeken welke langetermijnmaatregelen genomen kunnen worden. Eveneens laten we Universiteit Antwerpen een aangepast sluisbeheer uitwerken om kans op knijten in de Bergenmeersen te minimaliseren.

We blijven, in samenspraak met alle betrokken instanties, de situatie op de voet volgen.

Laatste nieuws

Top