Link naar homepage

Minder-hindermaatregelen tijdens herstelling Gentse Meulestedebrug

Minder-hindermaatregelen tijdens herstelling Gentse Meulestedebrug

Zaterdag 24 oktober 2020 werd de Meulestedebrug in North Sea Port in Gent aangevaren. De brug heeft aanzienlijke schade opgelopen. Hoe lang de herstelling zal duren, is afhankelijk van verder onderzoek.

Minder-hindermaatregelen tijdens herstelling Gentse Meulestedebrug

In tussentijd neemt De Vlaamse Waterweg nv in nauw overleg met stad Gent, North Sea Port, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en Voka enkele minder-hinder maatregelen om de impact op het wegverkeer zo beperkt mogelijk te houden.

De Meulestedebrug is een beweegbare brug die gebouwd werd in de jaren ’50. Ze wordt dagelijks intensief gebruikt voor woon-werkverkeer en voor goederentransport via het water en de weg. De brug ligt helemaal in het zuiden van het havengebied van North Sea Port en vormt dus ook een belangrijke verbinding van en naar North Sea Port in Gent.

Aanvaring rechterbrughelft
Zaterdagochtend 24 oktober voer een schip tegen de Meulestedebrug. Het schip zat enkele uren vast onder de rechterbrughelft van de brug. De oorzaak van het ongeval is onbekend, maar er zijn geen gewonden gevallen.
De brug werd maandag 26 oktober uitgebreid geïnspecteerd en de schade werd in kaart gebracht door een team van experten. De beschadigde rechter brughelft zal in verticale stand worden gebracht en wordt losgemaakt van het brughoofd. Volgende week wordt de brughelft met een ponton vervoerd naar een staalconstructeur. Hier kan de beschadigde staalstructuur worden opgemeten in een beschermde en veilige omgeving en kan de duurtijd van de herstelling worden bepaald.

Verkeersafwikkeling tijdens de herstellingswerken
Meulestedebrug zal voor langere tijd afgesloten zijn voor wegverkeer. De tijdelijke vaste voetgangersbrug, die recent nog gebruikt werd tijdens de herstellingswerken in april, wordt opnieuw geïnstalleerd tegen eind deze week. Fietsers en voetgangers kunnen dan opnieuw oversteken via trappentorens met fietsgoten en een tijdelijke brug die vlak naast de Meulestedebrug ligt.

Wegverkeer tot 3,5 ton heeft twee mogelijkheden: ofwel rijden bestuurders om via de R4, ofwel kunnen zij het veer van Langerbrugge of Terdonk nemen. Zwaar wegverkeer moet verplicht omrijden volgen via de R4.
Vanuit het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust wordt op korte termijn een extra veer voorzien in Langerbrugge om het kanaal Gent-Terneuzen over te steken Het veer wordt op weekdagen verdubbeld tussen 7 en 19 uur om de wachttijden te beperken. Veerdienst Terdonk vaart volgens normale dienstregeling. Informatie over de veerdiensten en dienstregelingen vind je via: www.welkombijvloot.be/locaties-veerdiensten

Scheepvaart blijft operationeel
De binnenvaart op het kanaal Gent-Terneuzen was op zaterdagochtend enkele uren gestremd. Van zodra het schip van onder brug gehaald was, konden zij opnieuw doorvaren. Tijdens de herstellingswerken zal de scheepvaart beperkte hinder ondervinden. Deze stremmingen worden op voorhand gepland in afstemming met de betrokken bedrijven en gecommuniceerd aan de scheepvaart.

Verdere aanpak
“In samenwerking en overleg tussen De Vlaamse Waterweg nv, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, de stad Gent, North Sea Port, Voka en alle betrokken bedrijven stellen we alles in het werk om minder hinder oplossingen aan te bieden.” aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Het is onze ambitie om zo snel mogelijk de verkeerdoorstroming op dit belangrijke kruispunt terug mogelijk te maken. De werken aan de nieuwe brug zullen starten in 2021.”

Laatste nieuws

Top