Link naar homepage

Marktraadpleging ligplaatsen Gordunakaai Gent

Marktraadpleging ligplaatsen Gordunakaai Gent

De lokroep van het water weerklinkt steeds luider in de Gentse binnenstad. Binnenvaart, populaire publieksevenementen, woonboten, … palmen allemaal een stukje op of naast de blauwe publieke ruimte in. Beschikbare plaatsen om langdurig aan te meren zijn dan ook erg schaars, in gans Vlaanderen en ook in Gent.

Marktraadpleging ligplaatsen Gordunakaai Gent

Om ondanks de populariteit van het water ook in de toekomst een mooie mix van functies op en langs het water te kunnen garanderen, schreven De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent samen een allesomvattende beleidsvisie. Er komen in het kader van deze visie Water in de stad Gent nu twee plaatsen voor commerciële vaartuigen met een socio-maatschappelijk project vrij aan de Gordunakaai.

Alle informatie over de vermarkting van deze ligplaatsen kan je terugvinden via deze link.

Laatste nieuws

Top