Nieuws : Marktconsultatie “Bermgras als grondstof voor de productie van papier”

Marktconsultatie “Bermgras als grondstof voor de productie van papier”

Voor het project ‘Bermgras als grondstof voor de productie van papier' nodigen het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) samen met De Vlaamse Waterweg nv en Verhaert New Products & Services ondernemingen en onderzoeksgroepen uit om deel te nemen aan een congres/marktconsultatie. Hierbij richten we ons op ondernemingen of organisaties die kennis en ervaring hebben die nuttig kan zijn bij het opzetten van een nieuwe waardeketen rond de productie van papier of karton vanuit gras.  Deze kennis kan te maken hebben met het maaien, lokaliseren en transport van gras, het ontwikkelen van half afgewerkte producten of het produceren en vermarkten van graspapier producten.

Marktconsultatie “Bermgras als grondstof voor de productie van papier”

Doel project

Het project Bermstroom speelt in op de stijgende vraag naar papier enerzijds en anderzijds de nood bij overheden en natuurbeschermingsorganisaties om nuttige toepassing te vinden voor bermgras en zo de kosten hiervan te verminderen of zelfs tot inkomsten te laten leiden.

Hiernaast zijn er door de toenemende aankopen via het Internet steeds grotere hoeveelheden karton en inktpapier nodig. Dit gaat gepaard met een sterk toegenomen vraag naar oud papier en tegelijk een toenemende schaarste van de grondstoffen voor papier. Het project wil tegemoetkomen aan deze nood door een geheel nieuwe keten op te zetten binnen Vlaanderen, waarbij bermgras als grondstof voor de productie van hoogwaardig grafisch papier ingezet wordt.

Om deze doelstelling te bereiken zijn innovaties nodig in de verschillende schakels van de waardeketen, van het maaien tot het sluiten van de kringloop. Het congres/marktconsultatie op 30 januari focust specifiek op de papierproductie uit gras en het transport en opslag.

Doel marktconsultatie

Tijdens het congres/marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Vanuit de aanbodzijde is er een consortium van overheidsactoren die berm- en natuurmaaisel beschikbaar hebben: De Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer, Natuurinvest, OVAM en de provincies. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van deze leveranciers van berm- en natuurmaaisel, en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use-case.

De uitkomst van de marktconsultatie moet De Vlaamse Waterweg, in samenwerking met de andere genoemde aanbieders van maaisel, in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht. 

Waar en wanneer?

Het congres/marktconsultatie gaat door op woensdag 30 januari 2019 in het passagiersschip De Blauwe Reiger van De Vlaamse Waterweg. Dit schip zal stipt om 10:00 uur vertrekken vanaf het ponton aan het Steenplein in Antwerpen. Het event zal afgesloten worden met een netwerkdrink om 16:30.

Inschrijven

Deelname is gratis maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor 23 januari 2019 helemaal onderaan deze pagina. Ondernemingen en onderzoeksgroepen hebben de mogelijkheid om hun technologie of dienst, die kan bijdragen aan een oplossing, te presenteren op het congres in een korte pitch.

Meer informatie over het project ‘Bermgras als grondstof voor de productie van papier'

Laatste nieuws

Top