Link naar homepage

Leuven huldigt Marie Thumas Durieuxbrug in

Leuven huldigt Marie Thumas Durieuxbrug in

Burgemeester Mohamed Ridouani en gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv, Chris Danckaerts hebben aan de Vaartkom in Leuven de vernieuwde Vaartkombrug en de nieuwe bijhorende brug opengesteld. De bruggen kregen één gemeenschappelijke naam: ze worden vernoemd naar Marie Thumas-Durieux, die in Leuven aan de wieg stond van de allereerste conservenfabriek van het land. Fietsers genieten langs de Marie Thumas Durieuxbrug van een vlotte en veilige verbinding over de Vaart. De Vlaamse Overheid heeft in totaal 3,5 miljoen euro geïnvesteerd.

Leuven huldigt Marie Thumas Durieuxbrug in

Na meer dan drie jaar werken zijn de ingrepen aan de nieuwe brugverbindingen over de Leuvense Vaartkom afgerond. Vandaag werd de vernieuwde Vaartkombrug en een nieuwe bijhorende brug officieel ingehuldigd door het Leuvense stadsbestuur, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv.

De bruggen worden vernoemd naar Marie Thumas-Durieux, die eind negentiende eeuw samen met haar man Edmond Thumas in Wilsele aan de Leuvense Vaart de conservenfabriek Marie Thumas oprichtte. Het werd een van de bekendste merknamen van het land. Steve Thumas, de achterkleinzoon van Marie Thumas, was vandaag aanwezig bij de opening van de bruggen.  

Tweerichting voor tweewielers
De Vlaamse Overheid heeft 3,5 miljoen euro geïnvesteerd aan de Vaart. De vernieuwing van de bestaande brug met een fietsstrook en de bouw van een nieuwe klapbrug sluiten naadloos aan bij het Leuvense stadsvernieuwingsproject aan de Vaartkom. Dankzij deze operatie zijn het Engels Plein en het Joanna Maria Artoisplein rechtstreeks met elkaar verbonden. Fietsers en voetgangers konden al sinds vorig jaar de bruggen in beide richtingen gebruiken. Voor automobilisten geldt op beide bruggen éénrichtingsverkeer. Zij kunnen vanaf vandaag via de nieuwe brug van het Engels Plein naar de Aarschotsesteenweg en de stationsomgeving rijden. De reeds bestaande brug dient, ook in één richting, voor de omgekeerde beweging.

Vernieuwde omgeving
De nieuwe brug ligt al sinds april 2017 op zijn plaats, maar sindsdien stonden nog tal van werken op stapel, zoals de elektromechanische inrichting, de indienststelling van de brugmachine en de nodige asfalterings- en wegenwerken om zowel de nieuwe als de reeds bestaande brug aan te sluiten op het wegennet. Ook de omgeving van de bruggen kreeg een make-over. Voor de bouw van de nieuwe brug moest het oude jachthavengebouw worden afgebroken, dat de stad Leuven momenteel in vernieuwde stijl heropbouwt. Ook het vroegere brugbedieningsgebouw is verwijderd: de elektromechanische aansturing van beide bruggen gebeurt vanuit een nieuwe brugkelder.

“Vlaanderen investeert in en rond Leuven fors om fietsverbindingen vlotter en veiliger te maken”, laat minister Weyts weten. “De nieuwe bruggen verbeteren de toegankelijkheid en de leefbaarheid van dit stukje Leuven gevoelig. We hopen ook dat we nog meer mensen kunnen verleiden om de auto wat vaker te ruilen voor de fiets, ook in het woon-school- en het woon-werkverkeer”.

“De opening van de Marie Thumas Durieuxbrug is een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Vaartkom van een troosteloze industriële plek naar een creatieve, groene, sociale stadswijk. Dankzij de nieuwe bruggen hoeft het autoverkeer niet langer langs de Havenkant te rijden om aan de overzijde van de Vaart te raken, wat er voor zorgt dat zowel de Noord- als de Zuidoever nu autoluw zijn. We gaan de hele omgeving dan ook opnieuw aanleggen, als een plaats die mensen samen brengt, met veel groen, bomen en ontmoetingsplekken”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

“Ook het Victor Broosplein kunnen we nu een definitieve aanleg geven. In het najaar starten we met de procedure om een ontwerper aan te stellen. De tijdelijke aanleg door vzw Onkruid als een openluchthuiskamer met grote zitbanken en groen heeft alvast aangetoond hoe een hele buurt opleeft als we publieke ruimte inrichten als een aangename ontmoetingsplek”, besluit schepen van Openbare Werken Dirk Vansina.

Laatste nieuws

Top