Nieuws : Laatste stuk kaaimuur in Antwerpse wijk Nieuw Zuid wordt afgebroken

Laatste stuk kaaimuur in Antwerpse wijk Nieuw Zuid wordt afgebroken

Op zondag 1 juli omstreeks 19 uur wordt het allerlaatste stuk van de historische kaaimuur in het Antwerpse Nieuw Zuid afgebroken met springstof. Wie in de buurt woont, kan geluids- en trillingshinder ondervinden. De rijweg aan de kaaien en enkele dwarsstraten worden tijdelijk afgesloten voor voetgangers en verkeer.

Laatste stuk kaaimuur in Antwerpse wijk Nieuw Zuid wordt afgebroken

De kaaizone in Nieuw Zuid, een strook van ongeveer 700 meter aan de Ledeganckkaai en de d’Herbouvillekaai, maakt deel uit van het Antwerpse Scheldekaaienproject van het Sigmaplan. Binnen dat project werkt De Vlaamse Waterweg nv aan stabiele kaaimuren en een hogere waterkering en geeft de stad Antwerpen het openbaar domein een make-over. Omdat de kaaimuur van Nieuw Zuid in zo’n kritieke staat verkeerde dat herstelling niet meer mogelijk was, werd besloten om de muur in vijf aaneengesloten deelzones af te breken en te vervangen door een nieuwe muur. Op zondag 1 juli breekt aannemer THV Scheldekaaien het allerlaatste stuk historische kaaimuur af met springstof. Dat gebeurde eerder al in vier andere zones (zie kaartje onderaan).

Knal en trillingen
De werken gebeuren door een gespecialiseerde onderaannemer. Die laat zich bijstaan door experts van de Koninklijke Militaire School en de UGent. Tijdens de vorige afbraakmomenten werd de trillingsimpact van de werken in kaart gebracht met meters. Die meetresultaten worden meegenomen om de methode nog te verfijnen voor het laatste afbraakmoment. Toch is hinder onvermijdelijk. “De afbraak gebeurt met kleine springstofladingen die we bij hoogwater onder de waterlijn laten ontploffen. De omwonenden kunnen de eigenlijk ontploffing horen; een knal die enkele seconden duurt. Daarnaast zullen ze gedurende een vijftiental seconden trillingen voelen”, aldus projectingenieur Reinhilde Vanhooydonck van De Vlaamse Waterweg nv. Als er na de springstofwerken nog grote brokstukken aanwezig zijn, dan worden die machinaal afgebroken vanop een ponton. Al het puin wordt over het water afgevoerd.

Straten afgesloten
Tijdens het afbraakmoment is er een veiligheidsperimeter rond de werfzone: daar geldt een toegangsverbod.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de rijweg tussen de Generaal Armstrongweg en de Verviersstraat afgesloten van 18.15 tot 20.30 uur. Ook een aantal dwarsstraten tussen de rijweg langs de kaaien en de Waalsekaai zijn afgesloten voor het verkeer (zie kaartje onderaan), en ook voetgangers mogen niet door. Buurtbewoners die buiten moeten zijn, worden vriendelijk verzocht om hun woning ofwel voor 18 uur te verlaten, ofwel na 20.30 uur. Tussen 18.15 en 20.30 uur zal niemand toegelaten worden op straat. We verontschuldigen ons alvast voor de mogelijke hinder.

In de vermelde zones geldt een parkeerverbod. De Kennedy-fietstunnel blijft open voor het verkeer naar en vanuit Hoboken. Vanuit en in de richting van de stad zal er via de d’Herbouvillekaai en de Ledeganckkaai geen doorgang mogelijk zijn.

De Vlaamse Waterweg nv zorgt tijdens de operatie regelmatig voor updates via de website en de sociale media van het Sigmaplan. Na afloop van de werken en na het opheffen van de veiligheidsperimeter zal De
Vlaamse Waterweg nv samen met de aannemer aanwezig zijn aan de infokeet van Nieuw Zuid om vragen van de pers te beantwoorden.

Vervolgtraject
Na de afbraak van de historische kaaimuur, starten we met de bouw van de nieuwe muur. Dat is een stalen geraamte dat gevormd wordt door een aaneenschakeling van damplanken en buispalen die in de ondergrond geklopt of ‘geheid’ worden. De werken aan de nieuwe muur starten begin augustus en duren vermoedelijk tot midden december. Nadien zijn de grootste werken aan de kaaimuur op Nieuw Zuid achter de rug.

Meer informatie
Meer info over het Sigmaproject Antwerpse Scheldekaaien en de laatste stand van zaken in Nieuw Zuid en de andere projectzones vindt u hier. De verschillende fasen van de werken aan de nieuwe kaaimuur in Nieuw Zuid hebben we vertaald in een helder animatiefilmpje. De projectnieuwsbrief die omwonenden in de ruime omtrek van de werf in de bus kregen, kunt u hier nalezen.

Kaart Scheldekaaien Nieuw Zuid

Laatste nieuws

Top